Na jaren van forse groei daalt het productievolume in de installatiebranche in 2024 en 2025 licht. Minder vergunningen voor woningnieuwbouw zijn de voornaamste oorzaak van de daling. De vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen blijft hoog. De budgetsectoren overheid, zorg en onderwijs laten echter een lichte krimp zien. Dit blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2024 en verder dat onderzoeksbureau Bouwkennis opstelde in opdracht van brancheorganisatie Techniek Nederland.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zegt dat de vooruitzichten voor de technieksector nog altijd positief zijn: “Er is volop werk in de installatiebranche. De lichte daling van het productievolume geeft techniekbedrijven de mogelijkheid om achterstanden in te lopen. De kans is dus groot dat de wachttijden gaan afnemen en dat is goed nieuws voor opdrachtgevers. De vooruitzichten voor de periode na 2025 blijven uitstekend. De energietransitie krijgt steeds meer vaart en het aandeel techniek in bouwprojecten blijft groeien.”

Vooral bedrijven in klimaat- en elektrotechniek profiteren
Door de wettelijke verplichting voor gasvrije nieuwbouw, de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en de behoefte aan koeling tijdens de warmere zomers groeit de vraag naar duurzame klimaatinstallaties. Daar profiteren met name bedrijven in de klimaattechniek van. Elektrotechnisch installateurs zijn onmisbaar in de energietransitie, als gevolg van de elektrificatie van de energievoorziening. De positie van sanitair-installatiebedrijven is stabiel. Deze bedrijven hebben een belangrijke rol bij de drinkwatertransitie. Het waterverbruik zal de komende jaren flink moeten verminderen, bijvoorbeeld met behulp van technieken om hemelwater beter te benutten.

Belang van techniek blijft groeien
Techniek wordt steeds belangrijker in de gebouwde omgeving. De installatiequote -het aandeel installatietechniek in de totale bouwsom- is met bijna 45% het hoogst in de utiliteitsbouw. Ook in de woningbouw blijft de installatiequote groeien; bij groot onderhoud is die inmiddels 22%, bij nieuwbouw 19%.

Winstgevendheid installateurs onder druk door prijsstijgingen en haperende leveringen

Door aantrekkende economieën, waaronder die van de bouw en duurzame energiesector, is de wereldwijde vraag naar grondstoffen inmiddels aanzienlijk. De ...

Werkvoorraad in de bouw blijft op zeer hoog niveau

De orderportefeuille voor de totale bouw is in maart toegenomen met één tiende maand naar 10 maanden werk. De orderportefeuilles ...

Werkvoorraad bereikt recordhoogte

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 secondenDe orderportefeuille voor de totale bouw is in mei gestegen en komt uit ...

Gunstige economische vooruitzichten voor de installatiebranche

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 127 secondenVanmorgen overhandigde voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI het rapport ‘Economische vooruitzichten installatiebranche 2017 ...