Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 130 seconden

Druk, positief, de goede vibe, veel vervolgafspraken, de weg naar boven is ingeslagen. Exposanten laten zich positief uit over VSK 2014 die begin februari in de Jaarbeurs in Utrecht werd gehouden. Zij beoordelen de beurs met een hoger waarderingscijfer dan twee jaar geleden: 7.1. Tijdens de beurs werden ook de eerste contouren voor VSK 2016 zichtbaar: productpresentaties worden ingeruild voor technologische trends in drie toepassingsgebieden.

 

Het bezoekcijfer VSK 2014 is uitgekomen op 39.813, hoger dan waarop de organisatie had gerekend. Aangezien minder exposanten aan VSK 2014 deelnemen dan twee jaar geleden en de installatiemarkt nog steeds onder druk staat, had men het aantal bezoekers geprognosticeerd op ruim 37 duizend. Markt Manager Michiel Nijhuis: “Over de hele linie klonk op de beurs enthousiasme door. Er hing een sfeer van ‘het gaat weer de goede kant op’. Dit geldt voor zowel bezoekers als exposanten.”

 

Opvallend is de interessespurt in het aandachtgebied zonne- en alternatieve energie. Dit segment staat op de derde plaats in de ranglijst interesse per beurssegment. Het overgrote deel van het bezoek had interesse in (1) verwarming, (2) sanitair, (4) ventilatie, (5) leidingsystemen, en in (6) luchtbehandeling, airconditioning en koude techniek. Meer dan de helft van de bezoekers (55%) neemt zelf investeringsbeslissingen. De ruim 39 duizend bezoekers hebben gezamenlijk 637 duizend standbezoeken afgelegd. Dit heeft geleid tot ruim 318 duizend gesprekken. Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen is nog steeds de belangrijkste reden voor beursbezoek.

 

De VSK telde meer dan 100 congressen en seminars. Deze zijn volgens de verschillende organisatoren druk bezocht. Minister Blok lanceerde op de VSK de Energiebespaarlening. Het fonds waarop particuliere woningeigenaren een beroep kunnen doen is 300 miljoen Euro groot. Voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI sprak de hoop uit dat de hele bedrag terecht komt bij de W-installateur.

 

Tijdens de VSK werden de contouren zichtbaar van VSK 2016. Volgens Markt Manager Michiel Nijhuis gaat de VSK op de schop. “We hebben onze plannen al voorgehouden aan marktleiders, de VSK hebben we gebruikt om het nieuwe concept bij onze klanten te lanceren. Met succes. Iedereen ziet de noodzaak van verandering en iedereen omarmt de nieuwe lijn om afscheid te nemen van productpresentaties die de VSK van oudsher kenmerken en om daarvoor in de plaats te kiezen voor de toepassingsgebieden Woningbouw, Utiliteitsbouw en Industrie. Je kunt zeggen dat exposanten producten tonen in de context van die gebieden. Het gaat niet primair om het product, maar hoe het functioneert binnen een bepaald systeem en wat het de eindgebruiker oplevert. “

 

VSK 2014 presenteerde de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verwarming, sanitair en klimaatbeheersing. Het hele jaar door kunnen installateurs terecht op www.vsk365.nl, voor het laatste nieuws, trends, innovaties en acties uit de installatiemarkt.