Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 173 seconden

slimisolerenHet Platform Gevelisolatie is van start gegaan. Het Platform, een initiatief van de Branchevereniging Producenten Gepleisterd Bouwen, Technisch Bureau Afbouw, NOA en Stichting Garantiefonds Gevelisolatie, beoogt om via platformgevelisolatie.nl heldere en betrouwbare informatie te geven. “Als we de EU-eisen CO2-reductie willen halen, zullen we veel ingrijpender met energiebesparende renovatie aan de slag moeten”, aldus voorzitter Anton van Kruistum. “Buitengevelisolatie is daar hét bewezen middel voor.”

Europa zal haar emissies van broeikasgassen voor 2050 met 80 procent moeten verminderen om ingrijpende klimaatverandering te verminderen. De 2050 Roadmap van de Europese Commissie maakt duidelijk dat Nederland zich mag voorbereiden op beleid met hoge CO2-reductie doelstellingen. Van Kruistum: “Het Nederlandse beleid, inclusief het Energieakkoord, vertoont nu echter geen tekenen van een daadkrachtige lange termijn aanpak van het energiegebruik van de Nederlandse woningvoorraad. Wat met name jammer is, is dat er eigenlijk geen beleid is om met stimuli bewoners van vrijstaande woningen of 2-onder-1 kap’ers tot energiebesparing te bewegen. Terwijl deze huizen wel verantwoordelijk zijn voor 40 procent van het energiegebruik binnen woningen. Mede hierdoor gaat de huidige aanpak te langzaam. Na afloop van het akkoord moet er tussen 2020 en 2050 acht keer meer energie bespaard te worden dan de tien jaar daarvoor.”

Het kan echter wel volgens Van Kruistum: “door nu meteen breed in te zetten op ingrijpende renovaties, waarbij minimaal 80 procent energiereductie wordt gehaald. Je moet dan wel de juiste maatregelen nemen. ‘Een goede schil is het halve werk. Eerst de gebouwschil, dan de technieken’, stond er al in Lenteakkoord energiezuinige bouw van 2013. Isolatie van de gesloten schil zet dan de meeste zoden aan de dijk. Een woning verliest via de gevel namelijk meer dan 50 procent van de warmte. Om dit te voorkomen is de isolatiewaarde van de gesloten gevel en kozijnen, plus de kierdichting bij de aansluitingen essentieel.”

Het Platform Gevelisolatie pleit dan ook voor meer aandacht voor buitengevelisolatie. “Voor de vereiste energiebesparing van 80 procent dient de gevel een isolatiewaarde van zo’n Rc = 7 te hebben. De energetische prestaties voor een gangbare spouw zijn beperkt tot een maximale Rc van 1,8. Spouwmuurisolatie is dus wel een stap in de goede richting, maar goed beschouwd is het dubbel werk. Op termijn moet je dan toch nog een keer de buitengevel aanpakken.”

“Als je met binnenisolatie de beoogde Rc wilt halen, verlies je al gauw 20 centimeter binnenruimte en dat bij elke muur. Dat is dus ook vaak geen optie. Bij buitengevelisolatie heb je geen verlies van binnenruimte, maar je kunt er wel een Rc van 7 mee halen. Sterker nog, het is een noodzakelijke maatregel als je die normen wilt halen. Bovendien zijn buitengevelisolatie systemen van deze drie opties het meest effectief in het elimineren van koudebruggen en/of kieren: cruciaal bij nul-op-de-meter renovaties.”

Van Kruistum: “Tenslotte zorgt buitengevelisolatie voor minder vocht en tocht in huis. Met de technieken van tegenwoordig is het ook niet meer zo dat het uiterlijk van de woning verandert. Alhoewel veel mensen dat wel zullen laten doen omdat het gewoon een hele fraaie nieuwe gevel oplevert. Een ander voordeel is dat de bewoners tijdens de werkzaamheden hun huis niet uit hoeven. Het is dus ook niet zo gek dat wij de politiek en ambtenarij, maar ook de bouwsector oproepen om veel meer naar buitengevelisolatie te kijken. Wie de informatie op onze site leest, kan er niet meer omheen.”

Alle informatie over het Platform Gevelisolatie is te vinden op www.platformgevelisolatie.nl. Hier staan ook geïllustreerde casebeschrijvingen, technische aangelegenheden en achtergronden bij renovatie en isolatie.