Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

Op Building Holland heeft Claudia Reinder, vice-voorzitter van Uneto-VNI, uit handen van Selina Roskam namens het Platform Duurzame Huisvesting, een eerste prestatiecontract in ontvangst genomen. Dit contract is gemaakt met behulp van de Menukaart Prestatiecontracten. De Menukaart is per direct beschikbaar via www.platformduurzamehuisvesting.nl.

Prestatiecontracten zijn een goed middel gebleken om afspraken vast te leggen over energiebesparing in de gebouwde omgeving. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen.

Claudia Reiner: “‘De Menukaart Prestatiecontracten biedt prima uitgangspunten voor een energiezuinig, gezond en comfortabel gebouw. Het is een prachtig instrument om een flinke professionaliseringsslag te maken in de beheer- en onderhoudsfase. Vanuit Uneto-VNI bevelen wij het gebruik van de Menukaart door gebouwbeheerders en installateurs daarom van harte aan.’”

Het Platform Duurzame Huisvesting wil de samenwerking in de huisvestingsketen verbeteren om tot versnelling van de verduurzaming van de bestaande bouw te komen. Voor het beheer en onderhoud moeten opdrachtgevers en uitvoerende partijen afspraken maken over de verduurzaming. Deze afspraken leg je vast in een prestatiecontract. Het doel is tevreden gebruikers, een goed binnenmilieu, optimale energie efficiency en grip op het onderhouds- en beheersproces.

 

De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract in Microsoft Word dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, inclusief de infobladen met achtergrondinformatie over de werking van prestatiecontracten, kunnen ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract.

 

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van en samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. De Menukaart is rechtstreeks benaderbaar via http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/prestatiecontract