Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 132 seconden

Vijftien grote partijen uit de bouw, infra- en installatietechniek hebben op 16 januari 2014 – in het bijzijn van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) – de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ getekend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele sector.

De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief ligt in de ongevallencijfers in de sector, zowel bij werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten. Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in de bouw in een periode van 2008 tot en met 2011 1.464 ongevallen onder werknemers plaatsgevonden, waarbij 49 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Jaarlijks komen op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door bijvoorbeeld een val van een ladder of steiger. 

Daarnaast kunnen gebouwen ook ná de bouw aanzienlijke bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld door veiligheidsgebreken in de constructie, gebrekkige brandveiligheid of gebrek aan controle op bijvoorbeeld legionellabesmetting. Er worden jaarlijks nog veel bouwwerken opgeleverd met veiligheidsgebreken. Volgens een schatting van het meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid gaat het om circa 20.000 constructieve bouwfouten per jaar (bron: Cobouw, 13 december 2011).

 

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst, waaronder de Rijksgebouwendienst ressorteert) steunt het initiatief van de sector van harte: “’Je werkt hier veilig of je werkt hier niet”, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving.”

 

De ondertekenaars committeren zich aan de Governance Code en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit voor het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

 

De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Ministerie van Defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, BAM, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica en VolkerWessels.
Voor meer informatie: www.unica.nl