Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 85 seconden

Op het pleidooi van Enexis topman Peter Vermaat om cv-ketels te gaan verbieden, kwamen op onze Facebookpagina veel reacties binnen. Vermaat hoopt dat die maatregel ervoor zorgt dat massaal wordt overgestapt op hybride warmtepompen, waarvan hij een warm pleitbezorger is. ‘De man praat voor eigen parochie…’, ‘Hij weet niet waar hij het over heeft…’, ‘Wij van wc eend…’, ‘Bij een hybride installatie hoort ook een ketel…’ De overstap naar hybride houdt de gemoederen kennelijk bezig. Zo verschenen vorige week nog twee rapporten, waaruit blijkt dat de hybride warmtepomp wel degelijk de snelste route is naar een verduurzaamde bestaande woningvoorraad.

Adviesbureau Berenschot rekende op basis van een landelijk model de kosten en CO2-uitstoot van vier verduurzamingstrajecten met al dan niet hybride warmtepompen door. De Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) kwam op basis van het scannen en doorrekenen van een aantal veel voorkomende type woningen tot dezelfde conclusies.

Sen-voorzitter Pieter Brink op de website energeia.nl: “De verduurzaming wordt geremd door extreme bedragen die worden genoemd. De gemiddelde woningeigenaar heeft geen €30.000 of €40.000 liggen om zijn huis energieneutraal te maken. Dan redden we het niet. De eerste stap is een effectieve en een betaalbare oplossing.” En dat bleek tot eigen verrassing de hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen te zijn.

Berenschot kwam tot een zelfde conclusie maar gaat er vanuit dat alle nieuwbouw wordt voorzien van volledig elektrische warmtepompen, en dat op termijn, na 2050, ook de hybride warmtepompen zullen worden vervangen door elektrische varianten.

Genoemd wordt verder ook nog de belangrijke rol die installateurs spelen. ‘Het afstellen en inregelen van een warmtepomp is een ingewikkeldere klus dan het ophangen van een cv-ketel, en vereist ook meer monitoring en nazorg om tot de juiste energieprestaties te komen.’