Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 130 seconden

De oude Tramremise De Hallen in Amsterdam-West wordt momenteel duurzaam gerenoveerd tot een multifunctioneel centrum voor media, mode, ambachten en cultuur. Duurzaamheid loopt als rode draad door het herontwikkelingsproject. Zo wordt het complex onder meer voorzien van een warmte-koudeopslagsysteem dat duurzame energie zal leveren. Unica Ecopower is als ESCo verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie, de financiering, de exploitatie en het beheer van de klimaatinstallatie.

Na jarenlang leeg te hebben gestaan, is de renovatie van Tramremise De Hallen nu een van de grootste bouwprojecten in Amsterdam. Vanuit de samenwerking van architect André van Stigt met buurtbewoners, buurtondernemers en stedelijke ondernemers is stichting TROM (TramRemise OntwikkelingsMaatschappij) ontstaan die het monumentale complex herontwikkelt en gaat beheren. Begin april wordt het eerste deel van De Hallen geopend. Eind 2014 zal het gehele project opgeleverd zijn.

Stichting TROM streeft naar een mix van maatschappelijke functies, zoals een bibliotheek, kinderopvang, ambachtenhal, en economisch rendabele functies, zoals een hotel, bioscoop en horeca, die bijdragen aan een stedelijk ontmoetingscentrum van allure. Het hart wordt gevormd door de overdekte Passage waarin Stadsherstel Amsterdam een aantal woningen, een maatschappelijke voorziening en kleinere bedrijven wil onderbrengen.

 

In de herontwikkeling van De Hallen komt duurzaam denken vanuit werken, bouwen en exploiteren in al haar facetten naar voren. Onder meer in het creëren van lokale werkgelegenheid en multifunctioneel grondgebruik door een ondergrondse parkeergarage. Door hergebruik van de bestaande structuur en van bestaande materialen uit het pand. En door het onderbrengen van maatschappelijke voorzieningen en sociale firma’s. Bovendien zal de Tramremise gebruikmaken van duurzame warmte en koude vanuit een warmte-koudeopslagsysteem (WKO), waarvoor stichting TROM met Unica Ecopower een raamovereenkomst heeft gesloten.
Het WKO-systeem bestaat uit een bron op meer dan 100 meter diepte in de bodem, waarin de warmte uit de zomer wordt opgeslagen om in de winter gebouwen te verwarmen. In de winter wordt koude opgeslagen om de gebouwen in de zomer te koelen. WKO is een veel toegepaste, specialistische techniek waarmee grote energiebesparingen en CO2-reductie gehaald kunnen worden. Vanwege de bodemgesteldheid in Amsterdam is de WKO-technologie zeer geschikt.

 

Vanuit een integrale benadering ontwerpt, realiseert en financiert Unica Ecopower de volledige klimaatinstallatie, bestaande uit de binneninstallatie en WKO. Unica zal het WKO-systeem voor een periode van 30 jaar exploiteren en de investering in de rol van Energy Service Company (ESCo) terugverdienen via een prestatiecontract. Hierdoor is er in de beheer- en exploitatiefase slechts één partij verantwoordelijk voor het binnenklimaat en het comfort van de gebruikers.
Unica Ecopower, onderdeel van Unica Groep, verduurzaamt vastgoed met oplossingen voor energie-efficiëntie en duurzame energie.
Voor meer informatie: www.unica.nl