Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 106 seconden

1Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) heeft voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit (SAM) gelanceerd. Het Steunpunt is een instrument om de arbeidsmarkt te verstevigen. Werkgevers en werknemers kunnen kosteloos een beroep doen op een arbeidsmarktcoach om op weg te worden geholpen naar de beste match. Deze recent aangestelde coaches weten waar de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod van de technische installatiebranche zich bevindt.

Het Steunpunt biedt hulp en ondersteuning voor het vinden en het invullen van vacatures, geeft inzicht in de daarvoor beschikbare maatregelen en verschaft informatie over de mogelijkheden die er voor u binnen de arbeidsmarkt zijn. Ook kan het Steunpunt werkgevers helpen bij een mogelijke afvloeiingsregeling van werknemers. Het Steunpunt leidt uw arbeidsmarktvragen door naar de juiste partij (toekomstige werkgever of werknemer) in het veld.

Als een werknemer meer inzicht wil in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt of zich bijvoorbeeld verder wil specialiseren maar hiervoor geen ruimte ziet binnen het huidige bedrijf, kan de arbeidsmarktcoach hulp bieden. Na aanmelding neemt de arbeidsmarktcoach uit de regio contact op met de werknemer voor een intakegesprek. Op basis van het gesprek wordt er gezamenlijk een trajectplan opgesteld. De arbeidsmarktcoach kan de medewerker ook ondersteunen in het verbeteren van het opstellen van het CV of wijzen op mogelijkheden voor scholing en/of sollicitatietrainingen.

Voor mensen die in de technische installatiebranche willen werken maar niet over de juiste papieren beschikken, kan het Steunpunt ook van belang zijn. Het werkt namelijk met een intersectorale blik. Samen met de arbeidsmarktcoach uit uw regio kunnen werkzoekenden meer inzicht krijgen in de voor hen bestaande mogelijkheden binnen de branche. Om een werkzoekende te ondersteunen, heeft de arbeidsmarktcoach de beschikking over meerdere tools. Zo stelt de arbeidsmarktcoach een stappenplan op en kan hierbij onder andere gebruik maken van een EVC-procedure, (om)scholing en sollicitatietraining.

Tot slot ondersteunt het Steunpunt  in opdracht van Uneto-VNI werkgevers die de stap willen zetten om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Het biedt kennis en informatie om werkgevers hierbij te ondersteunen. De technische installatiebranche neemt graag haar verantwoordelijkheid om de 100.000 banenafspraak te realiseren.

[related_post themes=”text”]