Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 49 seconden

De orderportefeuille in de woningbouw is in mei licht gedaald ten opzichte van de maand ervoor. In de utiliteitsbouw steeg deze juist licht. Ongeveer drie op de vier bouwbedrijven gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Bij één op de tien bouwbedrijven stagneerde dit werk als gevolg van onvoldoende personeel. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste reden voor stagnatie.

Ongeveer 60% van de bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal; ongeveer drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot. Bijna zeven op de tien bedrijven verwacht geen personeel aan te trekken, terwijl ongeveer een op de drie bedrijven verwacht extra personeel in dienst te nemen. Circa 55% van de bedrijven verwacht dat de tarieven zullen stijgen, terwijl de rest verwacht dat de tarieven gelijk blijven.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.