Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 56 seconden

De orderportefeuille in de bouw is in september uitgekomen op 10,2 maanden. Dit is het hoogste niveau sinds de start van deze meting door het Economisch Instituut voor de Bouw. De werkvoorraad is ten opzichte van augustus met drie tiende maand gestegen, zowel bij de woning- als utiliteitsbouw. Ongeveer 65% van de bouwbedrijven gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. De bedrijven die een stagnatie melden, zeggen dat dit vooral wordt veroorzaakt door onvoldoende personeel en materiaaltekorten.

Ruim zes op de tien bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal; ongeveer drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot. Ruim drie op de tien bedrijven verwachten extra personeel in dienst te nemen, terwijl de overige bedrijven bijna allemaal verwachten dat de personeelsbezetting op een gelijk niveau blijft. Geen van de bedrijven verwacht lagere tarieven in de komende drie maanden, terwijl een meerderheid van de bedrijven juist verwacht dat de tarieven zullen stijgen.

De conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van het Economisch Instituut voor de Bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan deze meting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.