Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 63 seconden

De werkvoorraad van de woningbouw is in november op hetzelfde niveau gebleven als een maand eerder. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw daalde licht. Ruim drie op de tien bouwbedrijven geeft aan in november een stagnatie te hebben ondervonden in onderhanden werk. Dit kwam volgens de helft van deze bedrijven door onvoldoende orders. Ruim vijf op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl meer dan een kwart een grote orderpositie zegt te hebben.

Ongeveer 60% van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting, terwijl ruim één op de vijf bedrijven verwacht in de komende maanden personeel aan te trekken. Opvallend is dat ten opzichte van voorgaande maanden een groter aandeel van de bedrijven verwacht een kleinere personeelsbezetting te zullen hebben. Dit effect is overigens vaker aan het eind van het jaar te zien. Geen van de bedrijven verwacht een afname van de prijzen, ruim vier op de tien bedrijven verwacht zelfs de tarieven te zullen verhogen.

Deze conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de meting verlenen ongeveer 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

[related_post themes=”text”]