Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 45 seconden

De orderportefeuille in de bouw is in oktober weer gestegen. In de woningbouw steeg deze het hardst naar 10,6 maanden. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van november 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Ruim vier op de tien bouwbedrijven gaven aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. De stagnatie werd vooral veroorzaakt door onvoldoende personeel en materiaaltekorten.

De helft van de bedrijven beoordeelt de huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna vier op de tien bedrijven hun orderpositie als groot bestempelen. Bijna vier op de tien bedrijven geven aan extra personeel in dienst te nemen in de komende drie maanden, terwijl de rest van de bedrijven verwacht dat de personeelsbezetting hetzelfde blijft. Ruim zes op de tien bedrijven geven aan de prijzen te verhogen in het komende kwartaal, de overige bedrijven verwachten geen veranderingen.

Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 250 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking