Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

In de vastgoedsector garanderen commerciële en niet-commerciële vastgoedbeheerders gebruikers een ongestoord en duurzaam gebruik. Zij garanderen dit door hun vastgoed technisch en duurzaam zo optimaal mogelijk te beheren en onderhouden. Wanneer zijn integrale vervangingen duurzaam? Wanneer is er sprake van technisch optimaal beheer? Hoe worden strategische doelen van de vastgoedbeheerder vertaald naar vervangingsinvesteringen? De BOEI-methodiek geeft het antwoord op deze vragen.

 

De Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV’er) en de Integraal Adviseur Vastgoed (IAV’er) stellen integraal de benodigde vervangingen vast binnen de strategische kaders die de vastgoedbeheerder heeft vastgesteld. Hogeschool Utrecht heeft een lesprogramma ontwikkeld waarmee zij invulling en uitvoering kunnen geven aan het inspecteren en adviseren conform de BOEI-methodiek. Een ‘pittige’ opleiding die de integraliteit tussen inspecteur en adviseur borgt en hen binnen strategische kaders een integraal vervangingsplan leert opstellen. Maar kennis ontvangen en toepassen betekent ook dat kennis ‘onderhouden’ moet worden. Een diploma voor het leven zonder regelmatige kennisactualisering is niet wat de klant nodig heeft.

 

Het is voor IIV’ers en IAV’ers van belang dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, normen etc., maar ook van de laatste innovaties ten aanzien van de methode. Evenzo geldt dit voor de klant. Deze moet ervan op aan kunnen dat inspectie- en adviesrapporten opgesteld zijn door ‘State of the Art’ IIV’ers en IAV’ers om zo verzekerd te zijn van kwaliteit.

 

Permanente Educatie (PE) draait om twee aspecten: State of the Art en kwaliteitsborging. PE beoogt door periodieke toetsing, monitoring van de geleverde praktijkprestaties en verplicht kennisnemen van de laatste ontwikkelingen, invulling en uitvoering te geven aan de doelstellingen van deze twee aspecten. PE wordt in nauwe samenwerking door de Hogescholen (Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Arnhem) opgezet. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende PE-systemen ontstaan. De grootste uitdaging van PE is het ‘nivelleren’ van alle geregistreerde IIV’ers en IAV’ers. Met nivelleren wordt beoogd het kennisniveau van alle huidige IIV’ers en IAV’ers op gelijke hoogte te krijgen. Op dit moment wordt door deze scholen gewerkt aan een lesprogramma dat het mogelijk maakt om de verschillende kennisniveaus binnen afzienbare tijd gelijk te krijgen. Verwacht wordt dat medio mei 2014 de PE voor de al geregistreerde IIV’ers en IAV’ers zal starten.

 

De reguliere opleidingen IIV en IAV starten op 17 maart 2014.

Inschrijven kan via www.cvnt.nl