Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

Vier Europese verenigingen in de sector verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling (HVACR) hebben een gezamenlijk initiatief ontplooid om Europese installateurs te laten stoppen met het gebruik van milieuonvriendelijke koudemiddelen. In het bijzonder gaat het om de koudemiddelen R-404A en R-507A. Belangrijkste redenen waarom deze koudemiddelen nog steeds worden toegepast zijn de hoge prijzen ervan en de zeer beperkte beschikbaarheid van milieuvriendelijke alternatieven.

De vier brancheverenigingen – EPEE, AREA, Asercom en EFCTC – vertegenwoordigen verschillende delen van de HVACR-sector: installateurs, OEM’s, compressorfabrikanten en gasproducenten. Ze komen nu met een folder met advies om onder andere bestaande apparatuur met milieuonvriendelijke koudemiddelen aan te passen, lekkages te verminderen en koudemiddelen terug te winnen en te recyclen.

Juist de invoering van de F-gasverordening 2015 en bijkomende maatregelen om milieuonvriendelijke koudemiddelen uit te faseren, hebben geleid tot hogere prijzen en beperkte beschikbaarheid van de alternatieven. De verenigingen hopen met deze folder een bijdrage te kunnen leveren aan het versneld voortzetten van de uitfasering van milieuonvriendelijke koudemiddelen.

De folder kan hier worden gedownload