Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

issoRondom het energielabel is het een en ander veranderd. Zo heeft ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, in opdracht van de overheid de opnameprotocollen voor utiliteitsgebouwen ontwikkeld en aangepast. De opnameprotocollen staan beschreven in de vernieuwde ISSO-publicatie 75.1 ‘Handleiding energieprestatie utiliteitsgebouwen’.

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw (op basis van ISSO-publicatie 75.1) een energielabel worden opgesteld. Dat dient door vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs te gebeuren aan de hand van de twee opnameprotocollen, de basis- of de detailmethode, uit ISSO-publicatie 75.1. De publicatie is wettelijk aangewezen in combinatie met de Boordelingsrichtlijnen (BRL’en) 9500-03 en 9500-06. Behalve voor EPB- en EPN-adviseurs is ISSO-publicatie 75.1 een uitstekende informatiebron voor institutionele vastgoedbeheerders.

De basismethode die in de publicatie beschreven wordt, is vergelijkbaar met de methode die tot 1 juli 2014 is gebruikt voor het bepalen van het energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen. De methode voldoet nu aan de recast van Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Toegevoegd aan de vernieuwde publicatie is de detailmethode, bedoeld voor nieuwbouw- en zeer energiezuinige utiliteitsgebouwen. Bij de detailmethode wordt aan de hand van de EPC-berekening  door de EPN-adviseur gecontroleerd of alle energiebesparende maatregelen die zijn aangenomen bij de EPC-berekening ten behoeve van de bouwaanvraag, daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Ook is met de methode te controleren of de energiebesparende maatregelen op de juiste manieren zijn aangebracht.

Het energielabel voor utiliteitsgebouwen mag alleen worden opgesteld door gecertificeerde bedrijven. Het opstellen van het energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen dient te gebeuren door een vakbekwame EPB-adviseur die werkt volgens BRL 9500-03 in combinatie met de basismethode. Is een utiliteitsgebouw nieuw of zeer energiezuinig, dan dient de vakbekwame EPN-adviseur te werken volgens BRL 9500-06 in combinatie met de detailmethode.

De vernieuwde ISSO-publicatie 75.1 ‘Handleiding energieprestatie utiliteitsgebouwen’ is voor € 70,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. Via deze website kunt u tevens een inkijkexemplaar raadplegen.

Met een abonnement op www.isso-digitaal.nl is ook de digitale versie te raadplegen.