Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 85 seconden

rvoc wpTechnisch opleider ROVC gaat een samenwerking aan met Warmtepomp Techniek Zoetermeer (WPTZ), installateur van verwarmingssystemen, en stichting EcoWare, leerwerkbedrijf voor ICT en fietstechniek. Samen met deze partijen helpt ROVC bijstandsgerechtigden met het vergroten van hun arbeidskansen. Met een intensief werk- en opleidingstraject worden zij klaargestoomd voor een baan in de techniek. Het opleidingstraject bestaat uit drie fasen. EcoWare helpt deelnemers tijdens de eerste fase met het opdoen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Iedereen die deze periode succesvol afsluit, wordt vervolgens door ROVC opgeleid. Hiervoor worden technische trainingen ingezet die zijn afgestemd op de behoeften van de deelnemers. De laatste fase bestaat uit een praktijkstage van drie maanden. Deze coördinatie neemt WPTZ voor haar rekening. Tijdens de stage kunnen deelnemers ervoor kiezen om een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)-opleiding bij ROVC te starten. Degenen die het opleidingstraject met succes afronden, profiteren van een baangarantie van minimaal een half jaar.

Bas ter Burg, directeur bij EcoWare: “Wij proberen als organisatie de stap naar een reguliere werkplek zo klein mogelijk te maken. Dit project is daar een mooi voorbeeld van. Gezamenlijk hebben we een raamwerk gemaakt, waarbij we na zes maanden vakbekwame en gemotiveerde mensen kunnen afleveren. Een opleidingstraject waarin deelnemers zich ontwikkelen door te doen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de kracht is van een samenwerking tussen leerwerkbedrijf, opleider en werkgever.”

Roel Greutink, business developer bij ROVC: “Goede educatie en vakkennis zijn zeer belangrijk bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Met onze technische kennis, de lokale betrokkenheid van EcoWare en het waardevolle netwerk van WPTZ, bieden wij werkzoekenden een goed perspectief op de arbeidsmarkt. Daarbij is onze samenwerking maatschappelijk relevant. We hebben een effectieve kortetermijnoplossing gecreëerd om de vraag naar goedgeschoolde technici te beantwoorden.”