Het opleidingsbeleid binnen de technische branche kan beter. Ruim zeventig procent van de organisaties brengt het rendement van opleiden niet in kaart. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland.

In het personeelsbeleid van technische organisaties is opleiding en ontwikkeling het belangrijkste thema (35%). Daarnaast staan werving van technici (19%) en duurzame inzetbaarheid (16%) hoog op de agenda. Desondanks is HR slechts in 5 procent van de gevallen de initiatiefnemer voor het volgen van een technische opleiding. Meestal neemt de directe leidinggevende van de technicus het initiatief (43%) of de technicus zelf (36%).

Er komt veel bij kijken
Organisaties in de technische branche staan voor verschillende uitdagingen met betrekking tot het opleiden van technici. Er komt veel kijken bij een opleidingstraject. Het begint al met een passende opleidingskeuze. Dit ziet 22 procent als de grootste uitdaging. Ook het bieden van begeleiding op de werkvloer (17%) en het motiveren van medewerkers (17%) ervaart technisch Nederland als uitdagend.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Opleidingsbudget gaat vaak voornamelijk naar jongere werknemers. Dit komt omdat werkgevers van deze groep het meeste rendement verwachten. In werknemers van hogere leeftijd wordt minder vaak geïnvesteerd. Ook zien we in de praktijk dat er weinig aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen in de techniek, zoals de invloed van robotisering. De opkomst van nieuwe technologieën maakt dat bijscholing nodig is, maar leidinggevenden vinden het veelal lastig om het gesprek over de toekomst aan te gaan. En dat terwijl het bieden van een opleiding juist een blijk van waardering is. Het laat zien dat een werknemer goed functioneert, omdat de werkgever vooruit kijkt met hem. Bovendien biedt het een nieuwe uitdaging en een groeimogelijkheid voor de technicus met perspectief.”

De ROVC TechBarometer 2018
De ROVC TechBarometer geeft inzicht in de relevante trends voor de techniek. 969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. Het rapport is hier gratis aan te vragen.