Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 136 seconden

Bij opleider ROVC Technische opleidingen hebben zich dit jaar vier keer zoveel cursisten aangemeld voor een warmtepomptraining. Volgens Nico van Leeuwen volgde de afgelopen vijf jaar gemiddeld honderd professionals per jaar een cursus op dit vakgebied. “Dit jaar is dit explosief gestegen inclusief de bijbehorende F-gassen trainingen”, vertelt de projectleider binnen ROVC. “En in tegenstelling tot voorafgaande jaren gaan alle geplande groepen ook door.”

De trendbreuk sluit aan op cijfers die kort geleden openbaar werden. Zo bleek uit een rapport dat tijdens de European Heat Summit werd gepresenteerd dat er in 2016 twee maal zoveel warmtepompen zijn verkocht als in het voorafgaande jaar in ons land. Daarmee kwam het totale aantal warmtepompen in Nederland vorig jaar uit op 160.000, volgens cijfers van het CBS. Naar verwachting zal dat aantal dit jaar doorgroeien naar 200.000. aldus het CBS. Naast de beschikbaarheid van subsidies wijst van Leeuwen op twee andere redenen om de groeiende populariteit van warmtepompen te verklaren. “Verduurzaming is hot en er komen nieuwe hybride warmtepompen op de markt. Daarmee worden warmtepompen ook bereikbaar voor de bestaande bouw.”

Aangepaste modulaire basistraining
ROVC is overigens gevraagd om een aangepaste modulaire basistraining te ontwikkelen op het gebied van warmtepompen. “Wij werken intensief samen met praktijkopleider Installatiewerk Nederland. In mei van dit jaar heeft een aantal partijen, waaronder Uneto-VNI, Gasunie en de Dutch Heat Pump Association bij hen aangeklopt. Zij legden het verzoek op tafel om een op de hedendaagse markt gericht opleidingstraject te ontwikkelen. Praktisch en zonder veel onnodige ballast. Daarbij gaat het om korte modules en alleen dat leren wat je nodig denkt te hebben als installateur, beheerder of adviseur. Tegenwoordig hebben installatiebedrijven alle handjes nodig en kunnen ze nauwelijks personeel missen om een lange cursus te volgen. In de nieuwe opzet die volgend jaar van start gaat op vijf locaties van Installatiewerk Nederland, kunnen de cursisten afhankelijk van hun kennis en de werkomgeving zelf de modules selecteren die ze willen volgen. Wij verwachten dat er zich tussen de 500 – 1000 mensen zullen aanmelden.” Van Leeuwen beklemtoont nog eens het belang van een basistraining.

Waarborgen dat mensen goed worden opgeleid
“Een warmtepomp is op een aantal punten fundamenteel anders dan een CV-installatie. Die verschillen moet je weten en vooral ervaren in de praktijk. In Engeland was de warmtepomp een tijdlang stormachtig in opkomst, inmiddels is die hype weer over. Waarom? Het installeren ging nog wel, maar het in bedrijfstellen en onderhoud verliep gebrekig, heb ik gehoord van leveranciers. Die zelfde leveranciers, samen met een Uneto-VNI en de Nederlandse Gasunie, willen koste wat het kost voorkomen dat we hier in Nederland een soortgelijk debacle krijgen. Daarom klopten ze aan bij onze partner Installatiewerk Nederland en kunnen we samen met de installateurs zorgen dat we waarborgen dat mensen goed worden opgeleid.”