Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 76 seconden

NEN 7120Als het gaat om de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG) is NEN 7120 sinds 2011 een begrip in de Nederlandse markt. Na de publicatie van een aantal correctiebladen is er nu voor het eerst een ontwerp-aanvullingsblad (A1) gepubliceerd. Marktpartijen worden uitgenodigd om hun commentaar op dit aanvullingsblad vóór 1 mei kenbaar te maken.
Aanleiding voor dit ontwerp-aanvullingsblad is om een aantal nieuwe technieken, die in toenemende mate in de praktijk gebruikt worden, bij de norm op te nemen en de methodiek op een aantal aspecten te verbeteren. Naast een aantal kleine onderwerpen komen in het ontwerp-aanvullingsblad onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de waardering van biomassa; de waardering van booster warmtepompen; de herziene waardering van W/W (water/water) en B/W (brine/water) en L/W (lucht/water) warmtepompen voor ruimteverwarming; de waardering van ventilatieconvectoren; de waardering van de elektrische voorverwarming van een natuurlijke toevoerluchtvolumestroom.

Deze aanpassing van NEN 7120 is naar verwachting de laatste inhoudelijke aanpassing van de norm. Dit heeft alles te maken met de aanstaande implementatie van de Europese normen vanuit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in 2017 en de introductie van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en commentaar indienen tot 1 mei 2016 (inloggen met uw eigen emailadres en een zelfgekozen wachtwoord). Het ingediende commentaar wordt daarna door de NEN-normsubcommissie ‘Energieprestatie van gebouwen’ behandeld. Naar verwachting wordt de definitieve versie van het aanvullingsblad A1 in de zomer van 2016 gepubliceerd.

Voor meer informatie: www.nen.nl