Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

Welke bedrijven kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren? Vooral in de bouwsector blijkt onduidelijkheid te bestaan over de begeleiding van bbl’ers. Toch is het allemaal niet zo moeilijk, stelt PNO Consultants. Het is vastgesteld dat het bedrijf dat de daadwerkelijke praktijkbegeleiding van de bbl’er op de werkvloer voor zijn rekening neemt, degene is die aanspraak kan maken op subsidie. Het is daarbij niet van belang of de bbl’er ook daadwerkelijk op de loonlijst staat. Dus ook als bbl’ers werkzaam zijn via een detacherings- of uitzendconstructie komen zij in aanmerking voor subsidie. Wel moet er sprake zijn van een geldige praktijkovereenkomst tussen de leerling, het opleidingsinstituut en het -door het SBB erkende- leerbedrijf dat de praktijkbegeleiding verzorgt. Opgesomd komt de organisatie dus in aanmerking voor subsidie als: er sprake is van een erkend leerbedrijf, de bbl’er wordt begeleid op de werkvloer van het erkende leerbedrijf en het bedrijf medeondertekenaar is van de praktijkovereenkomst.

Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen. Het gaat dan over leerwerkplaatsen in het schooljaar 2015/2016. Bedrijven en instellingen die hiervan willen gebruikmaken, kunnen van 2 juni tot en met 15 september subsidie aanvragen. Net als in 2015 is ook dit jaar 205 miljoen euro beschikbaar, waarbij de subsidie voor een volledige praktijkleerplaats kan oplopen tot 2.700 euro.

[related_post themes=”text”]