Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 56 seconden

Een nieuwtje van Uneto-VNI: leden kunnen de online toolbox ‘Kennis van koolmonoxide’ gebruiken. Deze toolbox bevat onder andere checklists en technische informatie waardoor de monteur niet vergeet bepaalde onderdelen na te kijken en nadrukkelijker het samenspel van alle installatie-onderdelen beoordeelt. Zo bevat de toolbox de ‘10 controlepuntenlijst’, een checklist voor een goed en veilig gasverbrandingssysteem. Ook is een sticker verkrijgbaar die op een gasverbrandingstoestel die buiten werking is gesteld kan worden geplakt.

De online ‘gereedschapskist’ maakt onderdeel uit van de campagne ‘Kennis van koolmonoxide’ die in 2017 is gestart. De branchevereniging wil met de toolbox aansluiten bij de komende wettelijk verplichte uniforme kwaliteitsregeling die eisen stelt aan de vakbekwaamheid van monteurs die werken met gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoeren. Deze regeling zal onder andere minimumeisen aan bedrijf, installateur en monteur en steekproefsgewijze controle omvatten.

In Nederland vinden nog elk jaar honderden koolmonoxidevergiftigingen plaats. Per jaar overlijden er met zekerheid 5 tot 10 mensen. In bijna de helft van de CO-vergiftigingen is een open cv-ketel de oorzaak. Zelfs nieuwe installaties, geïnstalleerd door erkende bedrijven, blijken het dodelijke gas te kunnen produceren.

Leden van Uneto-VNI kunnen de toolbox hier bekijken.

[related_post themes=”text”]