Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

Op 24 oktober a.s. organiseert Kennisplatform Energieneutraal Bouwen Pixii het NZEB symposium. Voor het eerst gebeurt dit samen met vereniging DNA in de Bouw. Het symposium heeft als doel wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van energieneutraal bouwen met elkaar te verbinden.

Meer dan 200 bouw- en installatieprofessionals verzamelen zich elk jaar op het NZEB symposium om hun ervaringen in energieneutraal bouwen te delen en om de nieuwste trends, technieken en baanbrekend onderzoek te ontdekken. De medewerking van DNA moet leiden tot meer sprekers en deelnemers uit Nederland.

Taboes doorbreken
Vereniging De Nieuwe Aanpak (DNA) in de Bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen. Met projecten en kennisontwikkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan. DNA wil taboes doorbreken en kennis ontsluiten. Een voortouw nemen op weg naar een energieneutrale duurzame leefbare maatschappij.

Abstracts over intelligente renovatie, slimme wijken, wijkrenovatie en circulair bouwen kunnen tot 11 juni worden ingediend. Een wetenschappelijk comité beoordeelt deze op basis van de mate van innovatie, het wetenschappelijke karakter, de praktijk- en doelgroepsgerichtheid en de marktpotentie. Bij een positieve evaluatie presenteert de inzender het onderwerp op het symposium dat in Antwerpen plaatsvindt. Ook verschijnt de inzending als artikel in het symposiumboek.