Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 91 seconden

De transitie naar duurzame energiebronnen is in volle gang en de ambities zijn hoog. Gasloze wijken en nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen) worden meer regel dan uitzondering. Eén van de veel toegepaste alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel is de lucht-waterwarmtepomp. Deze warmtepomp heeft zowel een binnen- als een buitenunit. De laatste zorgt nogal eens voor geluidsoverlast. Hiervoor heeft geluidbeheersingsspecialist Merford een oplossing ontwikkeld: een universele geluiddempende warmtepompomkasting.

Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Nederlands Bouwbesluit geluidsgrenzen. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning. Voor de geluidsproductie van warmtepompen worden geleidelijk Europese richtlijnen opgesteld. Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland hebben al richtlijnen.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) stelt voor een geluidslimiet van 35 dB(A) te stellen aan buitenopstellingen van warmtepompen. Dat betekent dat voor een warmtepomp op 5 meter afstand extra geluidsdemping nodig is van 9 tot 14 dB(A).

Bij piekbelasting kan het geluid van een lucht-waterwarmtepomp oplopen tot 60 dB(A) of meer, wat de nachtrust behoorlijk kan verstoren. De omkasting van Merford realiseert een geluidsreductie tot 15 dB(A) zonder het functioneren van de warmtepomp te beïnvloeden.

Een warmtepomp heeft twee geluidsbronnen: de compressor en de ventilator. Deze draaien tegelijk. Naarmate het kouder wordt en bij warm tapwater slaat de pomp vaker aan en dan begint vaak ook de geluidsoverlast.

De omkasting van Merford bestaat uit meerdere lagen geluidsisolerend materiaal waaronder de stalen buitenschil. Deze zorgt naast geluidsreductie ook voor bescherming van de warmtepomp tegen beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme. Speciale geluiddempende lamellen in de omkasting zorgen voor de benodigde ventilatie. De omkastingen van Merford zijn verkrijgbaar in een aantal modellen, hebben een vaste afmeting en zijn geschikt voor diverse merken en typen warmtepompen.

Om installateurs, woningbouwverenigingen, gemeenten en particulieren te informeren over dit groeiende probleem heeft Merford een nieuwe website in het leven geroepen: www.stillewarmtepomp.nl.