Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 230 seconden

Legionellabeheersplannen blijven verplicht, ook voor kleine prioritaire installaties. De uitvoering kan en mag in veel gevallen wel eenvoudiger dan nu vaak het geval is. Dat meldde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onlangs in een brief aan de Tweede Kamer, als reactie op vragen om versoepeling van de regels. Voor eenvoudige en zekere legionellabeheer heeft de start-up Legionella Dossier een digitale tool bedacht. Een offline app legt de uit te voeren taken uit en begeleidt hierbij. Bevindingen komen automatisch in een online dossier terecht.
Prioritaire instellingen als recreatiecentra, ziekenhuizen, hotels, gevangenissen, zwembaden en zorginstellingen zijn verplicht om hun leidingwaterinstallaties te beschermen tegen legionellabesmetting. Daarvoor moet een gecertificeerde adviseur een risicoanalyse en een beheersplan opstellen. Daar komen weer beheersmaatregelen uit die een technische dienst of de medewerkers van de instelling wekelijks of zelfs dagelijks moeten uitvoeren. Zoals het spoelen van kranen die niet in gebruik zijn, het loggen van de bevindingen en het rapporteren richting de verantwoordelijke manager. Het zijn arbeidsintensieve en complexe procedures voor mensen waarvoor dit geen dagelijkse kost is. Gert Oussoren kwam in 2016 met een oplossing waar hij een paar jaar op had gebroed: Legionella Dossier. Een offline app legt de uitvoerders eenvoudig hun taken uit en begeleidt hen erbij. Door de digitale temperatuuropnemer onder de kraan te houden, geeft de app exact aan hoe lang ze moeten spoelen. Bij een temperatuuroverschrijding, zet de app meteen extra vervolgcontroles in de planning. Na het controlerondje synchroniseert de uitvoerder de app en komen de bevindingen automatisch in het online dossier terecht, duidelijk omschreven of vertaald in grafiekjes.

Frisse blik, pragmatische oplossing
Oussoren, bedenker en oprichter van de startup Legionella Dossier: “De praktijk is nu vaak een gebruiksaanwijzing van 90 pagina’s, onnodig lang doorspoelen uit onzekerheid, natte papiertjes met bevindingen uit tikken in een digitaal verslag en facility managers die nooit zeker weten of alles wel naar behoren is uitgevoerd. We hebben daar met een frisse blik een pragmatische oplossing voor bedacht. De tijdwinst van deze beheerstool is enorm, bij een fulltime taak kan het een halve dag per week schelen, wijst bijvoorbeeld de praktijk uit bij Rijksuniversiteit Groningen. De uitvoerders krijgen plezier in hun werk en zien hun taken niet meer als lastig, maar belangrijk. De instellingen hoeven geen boetes te vrezen bij controle van het beheer.” Legionella Dossier is niet de enige beheerstool op de markt, het is wel de enige die daarbij een app biedt die de verslaglegging naar de verantwoordelijkheden volledig uit handen neemt. Bijzonder is ook dat de app rekening houdt met leegstaande ruimtes, een groeiend probleem in ziekenhuizen, hotels en gemeentelijke gebouwen. “Leegstand zorgt voor extra legionella-gevaar. Onze app heeft een extra doorvraag- en controlefunctie op leegstand”, geeft Oussoren aan.

Door ontwikkelen
Nederland telt ongeveer 20.000 prioritaire instellingen die verpliciht zjn om preventieve maatregelen te nemen tegen legionellabesmetting. Daarnaast is er nog een groot aantal gemeenten en bedrijven dat daar niet toe verplicht is, maar het belangrijk genoeg vindt om het toch te doen. Bij ruim 500 gebouwen is de beheerstool in gebruik. Oussoren verwacht dat de teller aan het eind van het jaar op een viercijferig getal uit gaat komen. “Zoals het ministerie aangeeft: legionellabeheer kan veel eenvoudiger dan veel instellingen dat nu aanpakken. Ons product bewijst dat het kan. En we zijn nog lang niet uit ontwikkeld. Zo zijn we bezig om de beoordelingen van watermonsters door laboratoria, direct te koppelen aan het dossier. Ook gaan we het pakket uitbreiden met een gebouwautomatiseringsproduct dat de temperatuur in de waterleidingen automatisch uitleest en naar het dossier stuurt. Verder is de app binnenkort ook beschikbaar voor Android-devices en optimaliseren we die constant op basis van ervaringen. Tot slot werken we aan een tool die extra inzicht biedt in de resultaten, trends detecteert en uitlegt. Stilstand is achteruitgang, dat geldt voor stilstaand water, maar ook voor ons bedrijf.”

Over Legionella Dossier:
Legionella Dossier is een jonge startup die digitale producten ontwikkelt voor legionellapreventie. Het eerste en belangrijkste product van het bedrijf is Legionella Dossier. Deze beheerstool bestaat uit:
– een app die alle procedures uitlegt, begeleidt, plant en vastlegt (spoelen, temperatuur meten, monstername, keerklepcontrole, controle van de verzegeling van brandhaspels);
– een bluetooth temperatuuropnemer, gekoppeld aan de app;

– een abonnement op een online omgeving die alle beheersmaatregelen vanuit de app vastlegt in een digitaal, actueel logboek.
Hiermee kunnen prioritaire instellingen voldoen aan hun preventieplicht en is 75% tijdwinst te boeken ten opzichte van traditionele manieren van inspectie en registratie. Een jaar na het uitkomen van de slimme beheers-app, heeft Legionella Dossier 8 medewerkers, 21 adviseurs als klant, en is de tool in ruim 500 gebouwen in gebruik. Legionella Dossier werkt samen met een netwerk van gecertificeerde (BRL 6010) adviseurs en dealers.