Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 169 seconden

Nuon investeert de komende jaren miljoenen in zonne-energie. Een nieuw bedrijfsonderdeel gaat zonneparken bouwen, waaronder een zonnecentrale met 135.000 panelen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hiervoor is onlangs de vergunning verkregen. Ook biedt Nuon particulieren de mogelijkheid om zonnepanelen te huren en realiseert het energiebedrijf grote zonneprojecten voor zakelijke klanten.

Nuon gaat particulieren op grote schaal de mogelijkheid bieden om zonnepanelen te huren. Het energiebedrijf wil hiermee een oplossing aandragen voor mensen die wel zelf duurzame energie willen opwekken, maar de investering niet willen of kunnen doen. Voor een vast bedrag per maand regelt het energiebedrijf materiaal, installatie, onderhoud, verzekering én monitoring. Het termijnbedrag zal omlaag gaan met de verwachte opwekking van de huurpanelen. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat mensen op hun dak krijgen, verwacht Nuon dat de energierekening onderaan de streep met gemiddeld minstens honderd euro per jaar daalt.

Zakelijke markt
Ook gaat Nuon zakelijke klanten helpen om zonprojecten te realiseren. Dat gebeurt via advies en ondersteuning op maat, onder meer met het aanvragen van subsidie. Nuon zakelijke klanten met een dakoppervlakte van meer dan 500 m2 om de SDE-subsidies te krijgen. Vervolgens installeert Nuon de zonnepanelen en verzorgt het energiebedrijf de monitoring.

Zo gaat Nuon voor supermarktketen Hoogvliet op 15 locaties zonnepanelen plaatsen. In totaal gaat het om circa 6.000 stuks, met een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 1,5 voetbalveld. Het totale vermogen van de installaties bedraagt ruim 1,6 MW. De Hoogvliet-supermarkten en -bakkerij zullen de zonne-energie gebruiken voor hun eigen energievoorziening.

Zonnecentrales
Daarnaast gaat Nuon zelfstandig grootschalige zonneparken ontwikkelen. Het eerste grote zonnepark in Nederland dat Nuon realiseert, komt bij windpark Haringvliet. Daar heeft het energiebedrijf deze week goedkeuring gekregen van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee om een zonnecentrale te bouwen met 135.000 panelen. Het vermogen van dit park is 36 tot 40 MW, waarmee naar verwachting circa 10.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Ook zijn inmiddels de eerste SDE+ – subsidies verkregen voor het ontwikkelen van zonneparken bij de energiecentrales Hemweg, Velsen en Eemshaven. Hier komen grote zonnecentrales. In totaal zullen er vele duizenden zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ook bij windpark Wieringermeer, waar naar verwachting de bouw in het najaar zal starten, heeft Nuon plannen voor de realisatie van een groot zonnepark. Mogelijkheden voor participatie door particulieren in dit zonnepark wordt verder onderzocht.

Nieuw bedrijfsonderdeel
Om de plannen voor de zonneparken in goede banen te leiden heeft Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht: zonne-energie en batterijopslag. Voor deze combinatie is gekozen omdat duurzame energie kan leiden tot grote pieken en dalen in het energieaanbod. Zo is in juni een grote batterij-installatie geplaatst bij windpark Alexia – om de pieken en dalen op te vangen die veroorzaakt worden door windenergie. In de toekomst zal hier mogelijk ook een grote zonnecentrale komen.

Alle technologieën zijn nodig
De Nederlandse Margit Deimel is benoemd tot manager van de ontwikkeling van grootschalige zonprojecten. Tot voor kort was zij hoofd ontwikkeling windprojecten. Zij zal de grote zonprojecten van Vattenfall in Nederland verder vormgeven. Deimel: “Voor het behalen van de duurzame doelstellingen zijn alle technologieën nodig. Zonne-energie wordt hiervoor steeds belangrijker, zowel op daken als grootschalig in open ruimten. Een belangrijke drijfveer achter de groei is dat zonne-energie steeds goedkoper wordt. Op bedrijventerreinen zien we nog veel onbenut potentieel. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten locaties te selecteren van een schaalgrootte van bij voorkeur boven de 25 MW. Grotere projecten dragen relatief veel bij aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen en creëren kostenreducties.”