Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 114 seconden

Woningcorporatie Portaal en energiebedrijf Eneco tekenen een intentieovereenkomst om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie van Nul op de Meter (NOM) hoogbouwwoningen met stadswarmte in Utrecht Overvecht. De woningcorporatie heeft de ambitie om een groot deel van haar woningbezit duurzamer te maken. De eerste Nul op de Meter eengezinswoningen zijn inmiddels gerealiseerd of in aanbouw. De volgende uitdaging is nu het aanpakken van appartementengebouwen. Portaal wil zo’n 800 hoogbouwwoningen in Utrecht Overvecht duurzamer maken, die nu al aangesloten zijn op stadswarmte.

NOM in combinatie met stadswarmte
NOM is tot nu toe gebaseerd op all-electric varianten, maar dit biedt geen oplossing voor hoogbouw hoger dan vijf lagen. Het dakoppervlak is dan bijvoorbeeld te klein om voor het hele gebouw voldoende zonne-energie op te wekken. In deze intentieovereenkomst wordt NOM in combinatie met stadswarmte onderzocht. Hiermee kunnen Nul op de Meter woningen ook mogelijk worden voor hoogbouw.

Verduurzamen energiebron
Eneco heeft de ambitie om haar stadswarmtenet in Utrecht en Nieuwegein in de toekomst volledig van duurzame warmte te voorzien. Voor deze transitie zijn vele nieuwe duurzame warmtebronnen nodig. De gewenste verduurzamingsslag kan daarom alleen stapsgewijs plaatsvinden. Het NOM concept, dat een oplossing moet bieden voor hoogbouw van meer dan vijf lagen, werkt alleen als de betreffende hoogbouw nu al voorzien kan worden van warmte die volledig duurzaam is. Om dit op te lossen moet de warmte van een nieuwe duurzame warmtebron aan deze woningen worden toegewezen.

Uitdagingen
Portaal en Eneco willen graag snel met dit concept aan de slag, maar bestaande wet- en regelgeving staan nog in de weg. Om het NOM concept voor hoogbouw succesvol toe te kunnen passen, moet het mogelijk worden om een duurzame bron toe te wijzen aan specifieke afnemers op een warmtenet, is er een werkbare Energie Prestatie Vergoeding nodig en zal er binnen de kaders van de Warmtewet ruimte moeten worden gecreëerd om varianten in tarieven te mogen aanbieden. Voor het aangaan van deze uitdagingen werken Portaal en Eneco mee aan het initiatief van de Warmteversnelling, waarin woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven samen serieuze stappen te zetten in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Het onderzoek van Portaal en Eneco richt zich nu specifiek op Utrecht Overvecht, met de intentie om bij succes deze mogelijkheid ook in andere wijken en gemeenten in te zetten.