Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

De norm NEN 2776 en de praktijkrichtlijn NPR 2777 zijn gepubliceerd. NEN 2776 beschrijft termen en definities die kunnen worden gebruikt bij het beheer en onderhoud van vastgoed. De norm kan in combinatie met NPR 2777 worden gebruikt, welke een leidraad geeft voor het opstellen van onderhoudscontracten met betrekking tot vastgoed.

 

Mede ingegeven door de stagnerende nieuwbouw is er momenteel meer aandacht voor de bestaande gebouwen en het beheer daarvan. Het blijkt dat beheerders en eigenaren van vastgoed hier steeds structureler mee omgaan. Daarom is besloten NPR 2777 ‘Leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten voor vastgoed’ te ontwikkelen om een hulpmiddel aan te reiken waarmee onderhoudscontracten kunnen worden opgesteld.

De NPR voorziet in een vaste contractstructuur en een beschrijving van de verschillende soorten onderhoudscontracten. Daarnaast wordt een aantal aandachtspunten gegeven waarop moet worden gelet bij het invullen van een onderhoudscontract.

 

Wil men een goed contract opstellen, dan is het noodzakelijk eenduidige definities te gebruiken voor de verschillende begrippen die worden gehanteerd. Hiervoor is NEN 2776 ‘Vastgoed – Termen en definities’ ontwikkeld waarin de belangrijkste termen worden gedefinieerd. Omdat een verschillend gebruik van termen tot spraakverwarring kan leiden, worden maximaal vier niveaus van de definities gegeven (algemene definities en definities voor het strategisch-, tactisch- en operationeel niveau). Hier is voor gekozen omdat het een praktisch document moest worden en geen onuitputtelijk boek. De norm is bedoeld als een levend document waarop de markt voortdurend kan reageren opdat altijd een actuele beschrijving van de definities beschikbaar is.

Voor meer informatie: www.nen.nl