Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 49 seconden

Deel 1 van NEN-EN 16510 gepubliceerd. Deze norm is van belang voor fabrikanten en leveranciers van deze verbrandingstoestellen en voor installateurs en inspecteurs. De internationale norm NEN- EN 16510-1 ‘Huishoudelijke verbrandingstoestellen voor vaste brandstoffen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden’ is niet het enige deel wat wordt gepubliceerd. De nieuwe delen zullen in de plaats komen van een groot aantal bestaande normen voor diverse vaste brandstoftoestellen.

Naast de algemene eisen en beproevingsmethoden wordt nog gewerkt aan de volgende bijbehorende specifieke delen:
– Part 2-1: Roomheaters;
– Part 2-2: Inset appliances including open fires;
– Part 2-3: Cookers;
– Part 2-4: Independent boilers — Nominal heat output up to 50 kW;
– Part 2-5: Slow heat release appliances;
– Part 2-6: Appliances fired by wood pellets.

Om de serie formeel geschikt te maken voor CE-markering en om nog een uniforme meetmethode voor fijnstof op te nemen, is het de bedoeling dat er over enige tijd een herziening van NEN-EN 16510-1 wordt opgesteld. De gepubliceerde versie beschrijft veel duidelijker en gedetailleerder de testmethoden en emissie-meetmethoden.