Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 46 seconden

De norm NEN 6062 voor brandveiligheid rookgasafvoersystemen is gepubliceerd. Hierin wordt de bepalingsmethode beschreven waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) wordt bepaald. Deze norm is van belang voor fabrikanten en leveranciers, installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

NEN 6062 ‘Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen’ is onderdeel van het normenpakket waarnaar het Bouwbesluit:2012 verwijst. De wijzigingen in deze nieuwe uitgave hebben te maken met:
•             de veegvastheid;
•             de eisen aan de aansluitleiding;
•             de relatie tussen verbrandingstoestel en de daarbij passende temperatuurklasse van het RGA-systeem;
•             de afstand tot brandbare materialen;
•             de minimale wanddikte.