Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 52 seconden

De normcommissie ‘Begroeide Daken’ heeft de Nederlands Technische Afspraak NTA voor begroeide daken gepubliceerd. Deze NTA geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Hiermee is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken voor wat betreft windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid. De NTA is bedoeld voor daken met bevestigde of losliggende, gesloten dakbedekkingssystemen voorzien van een dakbegroeiingssysteem.

De norm bevat:
– een beschrijving van alle termen en definities die benodigd zijn voor een juiste interpretatie van de NTA;
– de bijdrage die een begroeid dak levert aan de weerstand tegen windbelasting van de dakbedekking en/of het begroeide dak zelf;
– de bijdrage die een begroeid dak levert aan de reductie van de afvoer van hemelwater van begroeide daken naar het riool door waterbuffering en -vertraging;
– een antwoord op de vraag in hoeverre een begroeid dak voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken.

Deze NTA moet het de markt makkelijker maken om de prestaties van begroeide daken inzichtelijk te maken.

[related_post themes=”text”]