De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld.

NEN 7244-7 geeft specifieke functionele eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributieleidingen. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen
NEN 7244-7:2019 vervangt NEN 7244-7:2005 en NEN 7244-7/A1:2009. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.