Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 63 seconden

Uneto-VNI adviseert nog niet in te gaan op het aanbod van opleidingsinstituten die installateurs benaderen met opleidingen waarmee zij zouden voldoen aan de wettelijke erkenningsregeling. De exacte opleidingseisen zijn namelijk nog niet bekend. Deze instituten lopen dus op de muziek vooruit, aldus de bracheorganisatie. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle installatiebedrijven en monteurs die zich bezighouden met het installeren en onderhouden van cv-installaties voldoen aan een wettelijke erkenning en daarmee aan minimale eisen voor vakbekwaamheid en (bij)scholing.

Uneto-VNI adviseert niet in te gaan op het aanbod van deze opleidingsinstituten als daarvan de doelstelling is nu al aan de eisen in 2019 te voldoen. ‘De kans is namelijk aanwezig dat de uiteindelijke opleidingseisen nét anders uitpakken waardoor uw monteurs later alsnog op cursus moeten. Dat kost u dan onnodig geld en tijd’, meldt de brancheorganisatie op haar website.

Uneto-VNI overlegt momenteel met de overheid en andere betrokken partijen over de opzet van de wettelijke erkenningsregeling en de opleidingseisen die daarbij horen. Er wordt naar gestreefd om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zodat installateurs voldoende tijd krijgen om zich op de wettelijke eisen voor te bereiden. ‘Als dat nodig is,’ zo meldt Uneto-VNI, zal een overgangsperiode worden bepleit die de installateur voldoende tijd geeft om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.