Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

ISSO/SBRCURnet-publicatie 809 (versie 2014) ‘Brandveilige doorvoeringen’ is een veelgebruikte handleiding onder installateurs en controlerende instanties. De nieuwste editie is onder meer aangepast aan de eisen in Bouwbesluit 2012 en toekomstige eisen betreffende rookwering. De handleiding levert een belangrijke bijdrage aan de brandveiligheid van gebouwen.

 

Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de brandwering van wanden en vloeren. Dat geldt ook voor doorvoeringen in die wanden en vloeren. Daaronder vallen onder meer kunststof en metalen leidingen, kabels en kabelgoten, ventilatiekanalen en rookgasafvoeren. Hoe worden die doorvoeringen ontworpen, gerealiseerd en gecontroleerd? Daarvoor dient ISSO/SBRCURnet-publicatie 809 ‘Brandveilige doorvoeringen’. De publicatie is een leidraad voor installateurs en controlerend instanties, zoals de brandweer.

Doorvoeringen lopen door het hele gebouw en zijn vaak aan het zicht onttrokken. Bij niet goed uitgevoerde doorvoeringen kan brand of rook zich in  het hele gebouw verspreiden. Bij slecht uitgevoerde doorvoeringen verleent de brandweer bij inspectie geen gebruiksvergunning voor het gebouw. Dat toont het belang van goede doorvoeringen aan. ISSO/SBRCURnet-publicatie 809 voorziet daarin.

 

De publicatie beschrijft onder meer het brandveilig doorvoeren van rookgasafvoerleidingen en verbrandingsluchttoevoerleidingen, de plaatsing van brandkleppen, de afdichting van de sparing rondom de klep en de aansluiting van kanalen op de klep. Wordt ontworpen en uitgevoerd volgens de handleiding, dan blijven de brand- en rookwering van wanden en vloeren intact. Opgenomen zijn de producten op de markt voor het brandwerend doorvoeren van leidingen, kanalen, kabels en kabelgoten. De publicatie is aangepast op Bouwbesluit 2012 en geeft ook al oplossingen voor toekomstige eisen voor rookwerking van zowel warme als koude rook.

De herziene publicatie 809 ‘Brandveilige doorvoeringen’ is een gezamenlijke uitgave van ISSO (Het kennisinstituut voor de installatiesector) en SBRCURnet (kennispartner voor de bouwsector). Het boek is voor € 190,- (excl. btw en verzendkosten) in te zien en te bestellen via www.isso.nl. Met een abonnement op www.isso-digitaal.nl is ook de digitale versie te raadplegen