Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 63 seconden

cvketel_nenNEN heeft een nieuw deel 46 gepubliceerd van de serie NPR 3378 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties. Het is gericht op de rookgasafvoer voor de meest gebruikelijke gesloten cv-toestellen. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. In de nieuwe NPR wordt de keuze van materialen en constructies van enkelvoudige afvoersystemen vanaf de aansluitstomp van het toestel tot aan de uitmonding toegelicht. De inhoud van de oude NPR 3378-delen 42, 43 en 44 is nu voor type C-toestellen met ventilator opgenomen in deze richtlijn.

Met deel 46 is er vanaf nu een goede relatie verkregen met o.a. CE-gemarkeerde RGA-systemen volgens de Bouwproductenverordening. De titel van deel 46 luidt: ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 46: Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor gasgestookte condenserende type C toestellen – Keuze van constructies en materialen – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757’.

Dit deel van de NPR geldt bij nieuwbouw en bij toestelvervanging, voor toestellen met een temperatuurklasse van ten hoogste T120.

Afvoersystemen voor overige (open) toestellen worden behandeld in een nieuw deel 47 van de NPR 3378. Omdat NPR 3378-46 en -47 deels de inhoud van de delen 42, 43 en 44 overnemen, worden deze laatste delen ingetrokken.

De gehele NPR 3378-serie, evenals de voor gasinstallaties van belang zijnde normen, maakt deel uit van de webtool ‘Werken met NPR 3378’.

[related_post themes=”text”]