Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 61 seconden

Peutz opstellingDeze week neemt ingenieursbureau Peutz nieuwe opstellingen in gebruik voor het bepalen van de brand- en rookklassen van bouwmaterialen. Het gaat onder andere om de zogenaamde Single Burning Item (SBI) test. Met deze testen wordt bepaald hoe snel vlammen zich over een materiaal uitbreiden en hoeveel rook daarbij vrij komt. Uit de test blijkt in welke brandklasse een materiaal valt. Leveranciers van bouwmaterialen kunnen zo aantonen dat wordt voldaan aan Nederlandse en Europese regelgeving.

Om te voorkomen dat een brand snel groeit en veel rook ontwikkelt stelt het Bouwbesluit eisen aan de brandbaarheid van bouwmaterialen. Het betreft de zogenaamde brand- en rookklassen. Peutz heeft haar meetopstellingen uitgebreid met een Single Burning Item testopstelling (SBI) en een Small Flame testopstelling om deze brand- en rookklassen volgens Europese normen te kunnen bepalen (EN 13501-1).

Door eisen te stellen aan de brand- en rookklassen van materialen wordt voorkomen dat een eenmaal ontstane brand in een gebouw zich te snel uitbreidt. Daarbij wordt rekening gehouden met de functie van een ruimte, aan materialen toegepast in vluchtwegen worden bijvoorbeeld zwaardere eisen gesteld.

Naast het testen van brand- en rookklassen kan ook de brandwerendheid van constructies worden bepaald in het brandlaboratorium van Peutz.

Voor meer informatie: www.peutz.nl