Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 91 seconden

12794334-1040482889327970-1338515529822742525-nDe installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen, bleek niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek moet daar een eind aan maken. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Controle van elektrisch materieel is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk bij het beheren van brandrisico’s. Door diverse oorzaken kan elektrisch materieel een ontstekingsbron zijn waardoor een brand kan ontstaan. Deze Nederlandse technische afspraak (NTA) geeft een methode voor het beoordelen van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. De methode bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. De visuele controle omvat al het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van een installatie en elektrisch materieel dat in gebruik is op het moment van de controle. Tijdens de controle moet rekening worden gehouden met brandbare materialen in de directe omgeving van het elektrisch materieel.

Bij de visuele controle wordt ervan uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm(en) en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

NTA 8220 is opgesteld op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, iKeur en Uneto-VNI. De NTA is opgesteld door de NTA-commissie ‘Ordening technische inspecties’ onder verantwoordelijkheid van de normcommissie NEC 623 ‘Werkvoorschriften’.

Deze NTA wordt bij uitzondering als NTA-ontwerp gepubliceerd, om de markt de mogelijkheid te geven op de tekst te reageren via normontwerpen.nen.nl.

Tot 1 december kunnen belanghebbende partijen commentaar geven op de eerste versie van deze NTA via normontwerpen.nen.nl. De commentaren worden beoordeeld door de werkgroep en, waar van belang, verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Meer informatie: NEN Klantenservice, (015) 2 690 391

[related_post themes=”text”]