Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 67 seconden

In 2015 worden naar verwachting 40.000 nieuwe woningen opgeleverd. Dit aantal stijgt naar 47.000 in 2016 en 53.000 in 2017. De verwachte stijgende trend in de woningnieuwbouw komt onder andere tot stand door een toename van de orderportefeuilles bij bouwbedrijven en een groeiend aantal aangevraagde bouwvergunningen. Het herstel wordt gedragen door commerciële bouwers. De woningbouw in opdracht van corporaties stabiliseert op een laag niveau. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van BouwKennis.

De markt voor woningnieuwbouw trekt de komende jaren flink aan. Consumenten hebben steeds meer vertrouwen in de economie en de woningmarkt, inkomens nemen toe en de werkgelegenheid trekt langzaam aan. Daarnaast is de woningprijs weer aan het stijgen, met name in (grotere) steden. Tezamen met de historisch lage rente vinden veel mensen het momenteel een gunstig instapmoment op de koopmarkt. Tegenkrachten komen van een verdere afbouw van de financieringsmogelijkheden op de woningmarkt en het aflopen van een aantal stimuleringsregelingen, waaronder de tijdelijke vrijstelling op de schenkbelasting.

Gedurende 2014 is de interesse in nieuwbouw toegenomen. Door de stijgende trend in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en de toenemende woningprijzen gaan meer bouwprojecten van start en maken ontwikkelaars weer nieuwe bouwplannen. Bouwbedrijven zien hierdoor hun orderboeken snel gevuld raken, wat zich uit in meer projecten die in aanbouw worden genomen in 2014 en 2015. Hierdoor zal de komende jaren het aantal gereed meldingen toenemen.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl