Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 61 seconden

CV-ketel1NEN 3028:2016 is gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen.

De laatste herziening in 2011 was grotendeels beperkt tot het toevoegen van de eisen voor opstellingsruimten. In de nieuwe versie is de gehele norm NEN 3028 tegen het licht gehouden en geactualiseerd. In het bijzonder is de norm aangepast aan de Europese norm NEN-EN 12828 ’Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen’. Dit betreft o.a. de eisen aan veiligheidskleppen en expansievaten. De norm is zowel voor gebouwgebonden als voor industriële installaties.

Overige wijzigingen zijn:

-de normatieve verwijzingen (hoofdstuk 2) zijn aangepast;

-de indeling van de norm is gewijzigd door de eisen aan de opstellingsruimten in hoofdstuk 6 en die aan stookruimten in hoofdstuk 7 te plaatsen;

-er is een categorie ‘plaatsing in de buitenlucht’ toegevoegd (5.2 en 11.4.4);

-in bijlage C zijn enkele onderdelen in lijn gebracht met de overige inhoud van de norm en zijn aanwijzingen toegevoegd voor de uitvoering van het uitlaatsysteem.

De voor gasinstallaties van belang zijnde normen, evenals de gehele NPR 3378-serie, maakt deel uit van de webtool ‘Werken met NPR 3378’.

[related_post themes=”text”]