Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 55 seconden

NEN organiseert 27 juni a.s. om 11 uur het webinar ‘Hoe versnellen we de energietransitie? Welke afspraken zijn hiervoor nodig? Hoe kunnen normen handvatten geven om energie-innovaties sneller marktrijp te maken? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan bod. Aan de hand van zes thema’s wordt besproken welke afspraken in normen moeten worden vastgelegd. Dit gebeurt met praktische voorbeelden.

De volgende thema’s komen aan bod:

  1. interoperabiliteit tussen energiesystemen (onder meer: ‘elektronen ontmoeten moleculen’)
  2. versnellen van innovaties en marktintroducties
  3. borgen van inpasbaarheid in huidig boven- en ondergrondse ruimte en infrastructuur
  4. sociale innovatie en maatschappelijke betrokkenheid
  5. verifieerbaarheid en transparantie van energie- en CO2-prestaties
  6. integratie met andere systeemontwikkelingen en transities

Voor wie?
Het webinar is bedoeld voor ondernemers, beslissers en beleidsmakers die op het gebied van energietransitie met gefundeerde beslissingen het verschil willen maken. Van multinationals tot start-ups, overheden, het maatschappelijk middenveld, onderzoeksinstellingen en andere partijen die zich bezighouden met energietransitie.

Experts:
Ronald Velthuizen (Standardization Manager bij Gasunie)
Liesbeth Jansen (Voorzitter NEN-beleidscommissie Energie)
Jarno Dakhorst (Consultant Energie bij NEN)

Presentatie:
Suzan van Kruchten (Consultant Energie bij NEN)

Aanmelden voor het webinar kan hier