NEN organiseert kick-off bijeenkomst inregelen klimaatsystemen

Gepubliceerd op

Een verwarming die niet goed is ingeregeld, gebruikt onnodig energie en levert weinig comfort. NEN organiseert samen met Techniek Nederland een kick-off bijeenkomst waarin wordt bepaald hoe een correcte inregeling van verwarmingssystemen moet worden aangepakt. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Deze NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen en te voldoen aan de wettelijke eisen.

De ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak biedt de mogelijkheid om met alle relevante partijen in de keten af te stemmen. Denk hierbij aan de inhoudelijk aspecten: waar moet de inregeling aan voldoen? Hoe wordt goede inregeling gemeten? En de procedurele aspecten: hoe wordt de uitvoering van de inregeling geborgd?

Aansluiting bij wet- en regelgeving
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat een lijst met erkende maatregelen. Bedrijven moeten deze maatregelen treffen omdat ze zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Sinds 1 januari 2018 valt ook het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) hieronder, voor zes branches. Het gaat om gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel. Met een EBS wordt inzicht verkregen in het energiegebruik binnen het gebouw. Vervolgens moet actie worden ondernomen op de gemeten uitkomsten. Dit kan zijn via het zogenoemde waterzijdig inregelen. Maar ook via inregelen op gebruik, zodat er bijvoorbeeld niet meer vol verwarmd wordt tijdens vakanties. De NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen, en te voldoen aan de wettelijke eisen. Ook richting derden kan dan meteen worden aangetoond dat energiebesparing door beter inregelen is gerealiseerd.

Beoogde sectoren/toepassingsgebied van de NTA
Om snel te kunnen beginnen, is het voorstel te starten met een gezamenlijke afspraak over het inregelen van verwarmingsinstallaties in de utiliteitsbouw. In een volgend stadium kunnen woningbouw, koeling, en ventilatie volgen. Doel van de kick-off bijeenkomst is om deze aanpak te toetsen met belanghebbende partijen, en samen te komen tot een 'go' voor de start van dit normalisatietraject.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 12 maart a.s. bij NEN in Delft. Voor informatie, neem contact op met Julia Stikkelman, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 691 324 of e-mail bi@nen.nl.

%d bloggers liken dit: