NEN 3028 is in 2022 uitgebreid: naast eisen voor verbrandingsinstallaties die gestookt worden met gas of op vloeibare brandstoffen, bevat de norm nu ook eisen specifiek voor toepassing van vaste brandstoffen, zoals pelletketels en pelletkachels. De nieuwe versie maakt onderdeel uit van het uitgebreide abonnement 'Werken met NPR 3378'.

NEN 3028 is van toepassing op zowel 'gebouwgebonden installaties' (installaties voor ruimteverwarming, warmtapwater- en voedselbereiding) als voor 'industriële installaties' (denk aan industriële drogers of metaalbehandelingsovens, verwarmingsinstallaties in tuinderskassen of in veestallen). De norm beschrijft waar opstellingsruimten en stookruimten van deze verbrandingsinstallaties aan moeten voldoen en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast komt het beheer, periodiek onderhoud en de inspectie van de verbrandingsinstallaties aan bod.

Wijzigingen
De norm is volledig geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van eisen voor installaties die gestookt worden op vaste brandstoffen. De aanvullende eisen voor gasmotoren in opstellingsruimten en stookruimten (in bijlage C van NEN 3028:2016) vallen onder het Warenwetbesluit machines en zijn daarom geschrapt. De rekenmethodiek in bijlage D van NEN 3028:2016 werd bijna nooit gebruikt en is daarom ook geschrapt.

Andere aanpassingen:

  • gewijzigde definities voor belasting en maximum mediumdrukbeveiliging;
  • nieuwe definities voor vaste brandstof voor de toevoerinstallatie en het vermogen;
  • tabel 1 en tabel 3 zijn aangevuld met eisen voor vaste brandstoffen;
  • 7.7.2.1, 7.9.2, hoofdstuk 9, 12.2.1 en 12.3.3 zijn gewijzigd respectievelijk aangevuld.

Nieuwe versie BRL 6000-25 over gas

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van ...

Herziene norm voor verbrandingsinstallaties

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien en gepubliceerd ter commentaar. Tot nu toe was de norm van toepassing op ...

Alles over gasverbranding in drie nieuwe ‘ISSO-kleintjes’

Ontwikkelingen als de nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer komen op de ...

NEN-eisen voor verbrandingsinstallaties gepubliceerd

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 secondenNEN 3028 is gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en ...