Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 27 seconden

NEN 1010De nieuwe NEN 1010 die NEN het afgelopen jaar publiceerde is door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet aangewezen bij het Bouwbesluit. Naar verwachting van de normcommissie zal dit nu per 1 januari 2017 gebeuren.

Dit betekent dat de voorgaande editie van NEN 1010 uit 2007 nog mag worden toegepast. De jongste editie van 2015 echter is gebaseerd op de jongste stand der techniek en internationale overeenstemming daarover. Deze mag ook al worden toegepast.
Voor welke editie van de norm wordt gekozen is een punt van overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

[related_post themes=”text”]