Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 170 seconden

epvEen aantal partijen reageert negatief op het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken op de uitbreiding van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV), die sinds 1 september jl. van kracht is. De uitbreiding betreft huizen met een gasaansluiting. ‘Die negatieve reactie is onnodig’, stelt een vijftiental bedrijven in een gezamenlijk persbericht. ‘Elke maatregel die een meetbaar significante verlaging van de CO2-uitstoot realiseert verdient het om ondersteund te worden. Het specifiek ondersteunen van één oplossingsrichting leidt niet tot de gewenste en versnelde CO2 verlaging. Het breder stimuleren van maatregelen die meetbaar bijdragen aan de doelstellingen is daarom essentieel.’

Nederland loopt achter op de verwachtingen als het gaat om de reductie van CO2. De doelstelling is een wereldwijd niveau van 1 a 2 ton CO2 per hoofd. Vergelijk dat met de huidige emissie van 11 ton CO2 per hoofd in Nederland voor alle sectoren samen. De Nederlandse gebouwde omgeving biedt veel gelegenheid om die reductie te realiseren.

Om de verduurzaming in de bouw te stimuleren initieerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Een vergoeding die de bewoner van een woningcorporatie woning betaalt in plaats van de afgenomen energiekosten om de duurzame renovatie van een woning te financieren. Overigens bij gelijkblijvende woonlasten. Om die verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad mogelijk te maken is o.a. het initiatief de Stroomversnelling opgericht. Een strategisch samenwerkingsverband van o.a. bouwbedrijven, toeleveranciers, corporaties die een ‘Nul op de Meter’ all electric oplossing hebben bedacht.

Het ministerie heeft recent besloten de EPV, die per 1 september van kracht is, uit te breiden met de EPV voor huizen met een gasaansluiting om andere initiatieven, met gelijkwaardige prestaties, gelijkwaardige ondersteuning te bieden. ‘Dit besluit wordt door een groot deel van de markt als zeer positief ervaren’, stellen de vijftien bedrijven (zie onderaan dit bericht). ‘Immers alle maatregelen die bijdragen aan een verminderde CO2 uitstoot zijn welkom. De uitbreiding van de EPV met gas heeft minimaal dezelfde reductie van de CO2 uitstoot als bijvoorbeeld de all electric oplossing.’

In Nederlandse woningen kan en moet nog veel gebeuren, aldus de vijftien bedrijven. ‘Met echt goede isolatie van ramen en dichte delen, ventilatie met warmteterugwinning en passieve benutting van zonne-energie wordt de warmtevraag van woningen 80% lager; De energiebehoefte voor warm tapwater wordt 50% lager bij gebruik van zon thermische energie die de opgevangen warmte in de woningen opslaat en de dagen daarna gebruikt. Het huishoudelijk gebruik van elektriciteit is moeilijk te reduceren, omdat veel gebruik is gekoppeld aan de toenemende comfortvraag naar elektrische apparatuur. Zonnepanelen helpen om duurzaam stroom op te wekken. Maar omdat het elektriciteitsverbruik niet gelijktijdig is met de opwekking, heb je voor het merendeel van het stroomgebruik in de oplossing van de all electric in de praktijk nog steeds fossiele energie nodig. Immers elektriciteit in Nederland wordt voor het grootste gedeelte nog steeds opgewekt door gebruik van fossiele brandstoffen (kolen en gas).

De EPV uitbreiding wordt ondersteund door de volgende bedrijven:

 • AgNova architecten
 • Bouwbedrijf Van Dillen
 • Built4U – innovatief renovatieconcept
 • FME – ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
 • Gasunie
 • Heijmans Woningbouw BV
 • Kingspan – fabrikant van duurzame bouwproducten
 • Remeha B.V. – Producent van warmtepompen, zonneboilers en ketels
 • SolidPower: producent van brandstofcellen
 • SSW – woningcorporatie
 • Trecodome – adviseur op gebied van passief bouwen
 • The Source – business catalyst
 • De Verduurzamers – comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen
 • VFK – belangenorganisatie voor Nederlandse fabrikanten van cv-ketels en andere warmte- en warmwater voorzieningen
 • Zehnder Group Nederland – Energie-efficiënte oplossingen voor verwarming, ventilatie, koeling en filtering

[related_post themes=”text”]