Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 305 seconden

“Nefit speelt met vuur”, volgens advocaat en werktuigbouwkundige Mark van Kempen. “Als de conclusies van het onderzoek dat RTL Nieuws heeft laten uitvoeren kloppen, heeft de fabrikant grote misstappen gemaakt.” De specialist op het gebied van aansprakelijkheid raadt de installateur aan om alert te zijn, naar aanleiding van de berichtgeving. “Adviseer je klant om zo spoedig mogelijk de ketel te vervangen, als die tot de risicogroep behoort.”

Volgens RTL Nieuws hebben honderdduizenden mensen in Nederland een gevaarlijke cv-ketel in huis. Het gaat om Nefit TopLine toestellen, die in de periode 2006-2009 zijn geproduceerd. Volgens twee onafhankelijke onderzoekers kunnen in dit type cv-ketel vlammen ontstaan, die mogelijk kunnen leiden tot brand. Bovendien geeft de ketel een risico op koolmonoxidevergiftiging, aldus RTL Nieuws.

Persverklaring
Nefit reageerde direct met een persverklaring, waarin onder andere de volgende regels waren opgenomen: “Wij begrijpen heel goed dat mensen zich naar aanleiding van de berichtgeving zorgen maken… Er zijn ons 12 gevallen van brandschade bekend bij de 128.000 ketels die we van dit type hebben verkocht in 2006 tot en met 2009. Dat zijn er 12 teveel en we doen er alles aan om meer gevallen te voorkomen. In overleg met de NVWA is afgesproken dat eind 2018 alle branders zijn vervangen, tijdens regulier onderhoud aan de ketel. Daarom is het belangrijk dat mensen hun ketel periodiek laten controleren volgens de voorschriften. Daarnaast is gebleken dat een deel van de warmtewisselaars bij dit type toestel eerder defect raakt dan zou mogen worden verwacht. Dat vormt geen risico voor de veiligheid, maar het is natuurlijk niet de bedoeling. De wisselaar wordt in dat geval onder garantie vervangen. Als alternatief kan men het oude TopLine toestel (2006-2009) inruilen voor een nieuw Nefit toestel voor ruim de helft van de prijs.”

“De fabrikant grote risico’s”
Mark van Kempen heeft zowel een werktuigbouwkundige als juridische achtergrond. Hij werkt als advocaat bij MannaertsAppels in Tilburg en is een specialist als het gaat om aansprakelijkheid, schade en verzekering. Direct na de berichtgeving gisterenavond kroop hij in de pen om vanuit juridisch perspectief een kijk op de zaken te geven op de website van het advocatenkantoor. Installatienet sprak vandaag met Van Kempen. Volgens de advocaat speelt Nefit met vuur. “Als de conclusies van het onderzoek dat RTL heeft laten uitvoeren juist zijn, loopt de fabrikant grote risico’s.”

Volgens Van Kempen heeft de fabrikant een aantal misstappen gemaakt. “Als je een product koopt, mag je verwachten dat het geschikt is voor het doel waarvoor je het aanschaft. Het kan niet zo zijn dat er sprake is van een aan het ontwerp inherent gebrek, zoals een warmtewisselaar die voortijdig kromtrekt. Als de fabrikant hiervan al op de hoogte was en niet adequaat heeft gehandeld, ligt aansprakelijkheid van Nefit voor de hand.”

Reactieve houding
Hij vervolgt: “De fabrikant geeft aan dat de warmtewisselaar onder garantie kan worden vervangen als hij eerder defect raakt dan zou mogen worden verwacht. Ik vind die houding te reactief. Eigenlijk zou de fabrikant zelf de regie moeten nemen. Richt een crisisteam in dat al die ketels probeert op te sporen, laat ze vervolgens controleren om na te gaan of er onmiddellijk gevaar dreigt en vervang ze daarna zo snel mogelijk. Bovendien mag het wel of niet vervangen niet afhankelijk zijn van de vraag of er nog garantie is. Met garantietermijnen heeft dit niets te maken.”

Van Kempen zet ook grote vraagtekens bij het aanbod van Nefit dat consumenten een ketel uit de desbetreffende serie eventueel mogen inruilen voor een nieuw toestel voor ruim de helft van de prijs. “Als er een klant bij me aanklopt die alle onkosten vergoed zou willen krijgen, zou ik er wel een rechtszaak van durven te maken. Ik zou een sterke case hebben, ervan uitgaande nogmaals dat de conclusies van het onderzoek waarover RTL Nieuws bericht, kloppen.”

Vanuit diezelfde veronderstelling, zou het Van Kempen niet verbazen als Nefit claims aan haar broek krijgt. “Als er mensen het slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld CO-vergiftiging en er wordt in de rechtszaal een duidelijk verband aangetoond met een falende warmtewisselaar, zal Nefit voor de schade moeten opdraaien.”

“Ook de installateur moet oppassen”
Volgens de advocaat moet ook de installateur voorzichtig omgaan met de hele kwestie. “Hij is nu ingelicht over het probleem, het is ruimschoots in het nieuws geweest. Op dat moment geldt er een zekere zorgplicht voor installateurs. Ze lopen naar mijn inschatting niet direct juridische risico’s, maar het is tricky. Ik zou ze adviseren om zelf direct contact op te nemen met klanten waar ze onderhoudscontracten mee hebben voor een TopLine toestel uit de periode 2006-2009 om na te gaan of er acuut gevaar dreigt. Eenmaal bij de klant lijkt het me verstandig om uit voorzorg ook aan te dringen op een zo snel mogelijke vervanging van het toestel. De kosten die erbij zouden komen kijken zouden sowieso voor Nefit’s rekening zijn naar mijn mening.”

Gevraagd naar een reactie laat Marketing Manager Jan Blom van Nefit weten overvallen te zijn door de teneur van de berichtgeving van RTL Nieuws. Later deze middag komt Nefit met een algemene reactie naar buiten die een aanvulling vormt op de eerste reactie van gisteren, aldus Blom.

Reactie branchevereniging Uneto-VNI
Inmiddels heeft ook Uneto-VNI gereageerd op alle comotie. De branchevereniging zegt op dit moment geen reden te hebben om te twijfelen aan de mededeling van Nefit dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico. Uneto-VNI wacht de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek af dat Nefit zal laten uitvoeren. De vereniging roept bovendien de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en met een heldere uitspraak te komen. ‘Dit is in het belang van consumenten met een Nefit Topline cv-ketel die tussen 2006 en 2009 is geproduceerd én in het belang van de installatiebranche.’ Verder laat de vereniging weten dat zij ‘sinds jaar en dag consumenten adviseren om hun cv-ketel volgens de fabrikantenrichtlijn te laten controleren en onderhouden door een installateur die lid is van Uneto-VNI. Een dergelijke controle brengt defecten en risico’s aan het licht en zorgt er bovendien voor dat de installatie efficiënt en energiezuinig functioneert.’