Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

Deze variant wordt over het algemeen als veiliger bestempeld.Een vijfde van de ongevallen met koolmonoxide is volgens een recent rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te wijten aan het niet functioneren van de afvoervoorziening.

 In veel landen om ons heen zijn concentrische rookgasafvoersystemen voor cv-toestellen verplicht. In Nederland is het altijd gebruikelijk geweest om gescheiden aan- en afvoerpijpen te plaatsen.

Beide systemen zijn overigens wel degelijk veilig, mits goed geïnstalleerd en onderhouden. Maar een concentrisch rookgaskanaal wordt over het algemeen toch gezien als de veiligste optie. De pijp-in-pijpconstructie voor afvoer van verbrandingsgassen en toevoer van verse lucht zorgt voor een dubbele wand. Dit minimaliseert de kans op lekkage en het vrijkomen van giftige gassen als koolmonoxide.

Concentrische adapter
Af fabriek zal Nefit één van haar best verkochte toestellen, de ProLine NxT, vanaf november leveren met een 60/100 mm concentrische adapter. Naast de nieuwe variant blijft de huidige serie met standaard parallelle adapter leverbaar. De prijzen van de concentrische variant zijn gelijk aan die van de toestellen met parallelle tweepijps-adapter.

Dezelfde varianten
De concentrische variant ProLine NxT CT komt beschikbaar in dezelfde varianten als de huidige serie, CW3, CW4 en CW5, en kent dezelfde specificaties. ProLine NxT CT is onder andere voorzien van een Low Energy cv-pomp, met een elektriciteitsverbruik dat tot 75% lager ligt dan dat van conventionele pompen. Ten opzichte van een HR-ketel van 15 jaar oud bespaart ProLine NxT CT 195 euro op jaarbasis bij een gasverbruik van 2000 m3, aldus de fabrikant. Met het Nefit Multigasblok is het toestel bovendien klaar voor de verwachte komst van G+-gas in de nabije toekomst en H-gas rond 2030.

Stroomversnelling
In Nederland is tot dusver in slechts 10% van de gevallen een concentrische afvoer geplaatst. De vraag naar concentrische systemen is na het rapport van de onderzoeksraad in een stroomversnelling geraakt. Alle Nefit HR-toestellen zijn geschikt voor concentrische afvoer, zij het met een optionele adapter. Door nu ook toestelvarianten te leveren met een standaard concentrische adapter, te beginnen met ProLine NxT, wil Nefit een bijdrage leveren aan verdere verbreiding van concentrische afvoersystemen