In de EU zijn zo’n 12 miljoen warmtepompen geïnstalleerd. In Nederland zijn dit er slechts 150.000 maar onze warmtepompmarkt maakt de afgelopen jaren wel een forse groeispurt door. In 2013, 2014 en 2015 gingen er jaarlijks zo’n 6.000 tot 7.000 warmtepompen over de toonbank. In 2016 waren dat er al zo’n 14.000. Sindsdien zit de versnelling er goed in. Het afgelopen kalenderjaar stond de teller op ongeveer 31.000, waarvan 25.000 lucht/water- en 6.000 water/water-warmtepompen. In relatieve zin is de warmtepompverkoop met 45 procent gegroeid. Daarmee is Nederland een hardloper binnen de EU.

Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, presenteerde deze cijfers, tijdens het onlangs gehouden Heat Pump Forum 2019 in Brussel. De oorzaak van de groeispurt is volgens hem duidelijk: “De belangrijkste factor binnen dit succesverhaal is de ISDE-subsidie, die de investeringskosten, toch vaak een bottleneck voor verduurzaming van woningen, omlaag hebben gebracht.” Hij beaamde dat een verkoopcijfer van iets meer dan 30.000 warmtepompen nog heel bescheiden is tegenover de jaarlijkse verkoop van 400.000 gasketels, maar is ervan overtuigd dat de groei in verkoop in Nederland zal doorzetten tot uiteindelijk 200.000 warmtepompen per jaar.

Bron: Vakblad Warmtepompen

Foto: EHPA