Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 99 seconden

Bij de ESF (Europees Sociaal Fonds) komt in oktober 2014 een nieuwe subsidie beschikbaar. MKB-bedrijven, die zich willen inspannen voor een duurzame inzet van hun werknemers, kunnen met een extern adviseur een plan opstellen en uitvoeren om deze inzet te bevorderen.

Zowel advies als de begeleiding bij implementatie van dat advies kan worden gesubsidieerd tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.

ESF-subsidie voor een 0-meting, actieplan en begeleiding

 

Optimalisering van de inzet van medewerkers kan op veel manieren worden gestimuleerd. Voorbeelden zijn:

•             Een gezonde en veilige werkomgeving

•             Ontplooiingsmogelijkheden in het bedrijf

•             Flexibele werkmogelijkheden – optimale afstemming privé en werk

 

Bedrijven die hierin kansen zien voor zichzelf kunnen een deskundige inhuren om hen daarbij te helpen. De deskundige maakt een 0-meting, stelt een advies en actieplan op en kan bij de uitvoering van dat plan begeleiding geven. Voor deze stappen voorziet ESF binnenkort in een subsidie. De subsidie is bedoeld voor MKB-bedrijven vanaf 2 werknemers.

 

De deskundige moet drie referenties kunnen overleggen van verschillende opdrachtgevers, die moeten aantonen, dat de kennis en ervaring van de deskundige op het gebied van duurzame inzetbaarheid in voldoende mate aanwezig zijn. PKM beschikt over professionele, deskundige adviseurs, die aan deze eis voldoen.

 

Investeren in werknemers en voorbereiden op toekomstige generaties loont. Goede inzetbare medewerkers levert meer op, denk bijvoorbeeld aan het efficiënter en effectiever werken. Met behulp van de subsidie wil ESF stimuleren, dat MKB-bedrijven de drempel om hieraan te werken, als minder hoog gaan zien.

 

Daarbij geldt het advies om niet te lang te wachten. De subsidieaanvraag kan namelijk slechts in een korte periode worden ingediend (van 15 oktober tot en met 7 november 2014). De voorbereiding van uw aanvraag neemt enige tijd in beslag.

Voor meer informatie: www.pkm.nl