Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 112 seconden

De bouwsector en de toeleverende industrie hebben een eigen erkenningsregeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Bouwen aan MVO. De regeling is ontwikkeld door SKG-IKOB. Aan de hand van vijf thema’s kunnen bedrijven hun eigen duurzame doelstellingen creëren. Brancheverenigingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de erkenningsregeling.

 

‘Bouwen aan MVO’ moet vooral het mkb in de bouwsector en de toeleverende industrie aanspreken. “Veel bedrijven zoeken naar methoden om hun bedrijfsvoering langs de maatlat van maatschappelijk verantwoord ondernemen te leggen”, zegt Remco Kruit, manager systeemcertificatie bij SKG-IKOB (foto). “Er was echter geen goed instrument om daar invulling aan te geven. Het doel een werkbare regeling voor het MKB waarin alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belicht en waarbij de ondernemer zelf speerpunten kan kiezen. We hebben daarbij aangesloten bij bestaande regelingen zoals ISO 14001, OHSAS 18001 en de CO2 Prestatieladder.”

 

 

SKG-IKOB presenteert de erkenningsregeling als een groeimodel. Bedrijven kunnen hun eigen maatschappelijke ambities bepalen. ‘Bouwen aan MVO’ kent vijf thema’s. Dit zijn Bestuur en Management, Mens en Werk, Klant, Milieu en Maatschappij. Voor elk van deze onderwerpen zijn er vijf ontwikkelingsfasen. Een bedrijf kiest zelf welke fase het wil bereiken voor elk van de thema’s en welke groeidoelstellingen het wil bereiken. De vijf fasen zijn Bewust worden, Toepassen, Beheersen, Verbreden en Uitblinken.

 

Remco Kruit: “Zo moet een bedrijf voor het thema Milieu in de bewustwordingsfase aan de wetgeving en branchevoorschriften voldoen. In de fase Uitblinken moet er sprake zijn van een aantoonbare nul-emissie of een positieve bijdrage aan het milieu.” Hierbij worden objectieve criteria beoordeeld op de onderwerpen vervuiling, de uitputting van (natuurlijke) hulpbronnen, klimaatverandering en de aantasting van de biodiversiteit van de omgeving. Het certificaat van SKG-IKOB laat voor elk thema zien in welke fase het bedrijf zich bevindt. 

 

De regeling is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheverenigingen AFNL (Aannemersfederatie Nederland), VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche), KNB (Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek), VHS (Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk) en VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie).

IKOB-BKB, SKG en SKW Certificatie maken deel uit van SKG-IKOB. SKG-IKOB maakt kwaliteit in de bouw herkenbaar.

Voor meer informatie: www.ikobbkb.nl en www.skg.nl