Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

De achterban van MKB Collectieven, de grootste collectieve inkooporganisatie van Nederland met meer dan 100.000 aangesloten ondernemers, heeft weinig vertrouwen in de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Er is vooral veel steun voor start-ups en innovatieve ondernemers, maar niet voor de ondernemers die al jaren aan het zwoegen zijn om het hoofd boven water te houden in het huidige economische klimaat.  Adrienne van Veen, directeur van MKB Collectieven over de aangekondigde maatregelen om het MKB te steunen: “Wij spraken vandaag veel MKB’ers. Ze hebben weinig vertrouwen in hetgeen is aangekondigd. Nog geen 7% heeft er vertrouwen in dat het volgend jaar eenvoudig zal worden om als ondernemer aan krediet te komen.”

MKB Collectieven heeft de afgelopen maanden het aantal nieuwe deelnemers aan haar collectieven bijna zien verdubbelen. Adrienne van Veen: “Het langdurig uitblijven van reëel perspectief op omzetgroei brengt ondernemers ertoe om hun vaste lasten opnieuw te bekijken. Hierbij ziet men dat de inkoopcontracten vaak een probleem vormen. Wij als MKB Collectieven streven ernaar om zoveel mogelijk van de (administratieve) handelingen die hiermee gemoeid zijn bij de ondernemer weg te halen doordat we collectieve inkopen. De ondernemer heeft het al druk genoeg met het in leven houden van zijn bedrijf.”

MKB Collectieven is een familiebedrijf, het wordt geleid door Adrienne van Veen-Dijckmans, haar man Emile van Veen en zijn broer Bart van Veen. Uit eigen ervaring wisten zij dat er veel kosten zijn waarvoor ondernemers gunstigere tarieven kunnen bedingen. Het ontbreekt ondernemers vaak aan tijd of aandacht waardoor ze niet altijd de beste deal uit de markt weten te halen als het gaat om bijvoorbeeld energie, verzekeringen of telefonie. MKB Collectieven neemt dit werk uit handen en biedt goedkope alternatieven zodat ondernemers zich volledig kunnen richten op hun belangrijkste taak : het ondernemen.

Voor meer informatie: www.mkbcollectieven.nl