Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 109 seconden

plumberKoninklijke Metaalunie is faliekant tegen de uitgelekte maatregelen die het  kabinet aan het ontwikkelen is om het aantal zzp’ers in te dammen, omdat dit ten koste gaat van de kleine zelfstandige ondernemer, de ondernemer zonder personeel. Niet de zelfstandige ondernemer pur sang, maar juist het misbruik van faciliteiten dat leidt tot schijnzelfstandigheid moet aangepakt worden, vindt Metaalunie. Daarom moeten de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigen-aftrek, de startersaftrek en mkb-winstvrijstelling voor kleine zelfstandige  ondernemers behouden blijven. Het oneigenlijk gebruik ervan moet aangepakt worden.

“Door alle zelfstandigen over een kam te scheren, pak je het werkelijke probleem niet aan. Het probleem is het onbedoeld gebruik van op zich goede faciliteiten”, vindt Jos Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie. “Daarom moeten ondernemersfaciliteiten, als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling voor echte lB-ondernemers behouden blijven. Deze lopen immers risico, moeten kunnen investeren, hebben eigen kosten, en hebben geen regeling voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen.”

Kleiboer vindt dat door de voorgenomen plannen de ondernemer teveel betutteld wordt. “De overheid moet niet dwingend ingrijpen in een ondernemersvorm als eenmansbedrijf, de zzp’er. Op deze manier wordt het kaf niet van het koren gescheiden en in feite bestraf je dus goed ondernemerschap. Ook het marktmechanisme van werkgevers, die om wat voor een reden dan ook gebruik willen maken van een vakkundige, zelfstandige vakman, moet je niet met het welbekende vingertje dwingend om zeep helpen.”

Metaalunie ziet veel meer in het bestrijden van misbruik van de ondernemersfaciliteiten. Kleiboer: “Maak een heldere definitie van een zelfstandige ondernemer en gebruik deze definitie in alle relevante wetgeving, zowel in de fiscale als de sociale wetgeving. Vervolgens moet deze definitie in de praktijk ook worden nageleefd en daar hoort ook praktische controle bij om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Pas daarbij echter wel op voor administratieve lasten. Dat past helemaal niet bij kleine ondernemers. En wat daarnaast aandacht zou moeten krijgen, zijn de personeelslasten die het in dienst nemen van werknemers door werkgevers ontmoedigd. Minder personeelslasten leiden tot minder werkloosheid en ook tot minder schijnzelfstandigheid”, aldus Kleiboer.

Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.

Voor meer informatie: www.metaalunie.nl